Ze zjevení pro medžugorského vizionáře Ivana Dragićeviće při schůzce jeho modlitební skupiny u Modrého kříže dne 17.května 2019.

17.05.2019 23:13

Ivan po zjevení vyprávěl: 

I dnes přišla Panna Maria velmi radostná a šťastná, pozdravila jako obvykle svým mateřským pozdravem, pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se se vztaženýma rukama modlila nad všemi přítomnými, zejména všemi přítomnými nemocnými a potom řekla: Drahé děti moje, i dnes večer vás vyzývám zvláště, abyste se modlily na moje úmysly, za moje plány, které si přeji naplnit svým příchodem. Modlete se zvláště za moje pastýře, za moji Církev, za pevnou víru mých kněží. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu. Potom Panna Maria nás požehnala svým mateřským požehnáním,  požehnala všechno to, co jste přinesli k požehnání. Jako vždycky i dnes jsem doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny a potom se Panna Maria nějakou dobu modlila zvláště za mír v rodině. A potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem, jděte v pokoji, drahé děti moje!