Ze svědectví medžugorské vizionářky Vicky

29.01.2014 15:53

Panna Maria doporučuje, abychom mši svatou dávali na první místo. Říká, že je to nejdůležitější a nejsvětější okamžik, že v tu chvíli živý Ježíš přichází a my Ho přijímáme do svého srdce. Proto Panna Maria žádá, abychom se v té době zvláštním způsobem připravovali, abychom Ježíše co nejdůstojněji a s láskou mohli přijmout.

Panna Maria doporučuje měsíční svatou zpověď, a říká podle potřeby, jak se který člověk cítí. Říká:"Nechápejte zpověď tak, že odejdete, abyste se zbavili hříchů, a žili dál stejným životem",  ale musíme se měnit, abychom byli novými osobami a žadejte od kněze radu, aby nám on ukázal, jak uděláme krok kupředu.

Zvláštní starost má Panna Maria o všechny mladé ve světě. Říká, že se ocitají ve velmi, velmi těžké situaci, že my jim můžeme pomoci jedině svojí láskou a modlitbou srdce. Říká: "Drazí mladí, to co dnešní svět nabízí, to je všechno pomíjející." Satan využívá každou volnou chvíli pro sebe, a dnes to nejvíc dělá s mladými, protože chce zničit naše rodiny.

Panna Maria říká: "Drahé děti, toto je čas veliké milosti." Přeje si, abychom si připomínali její poselství a abychom je začali žít srdcem.

Buďme sjednocení v modlitbě. Já se budu modlit za vás a vy si někdy v modlitbě vzpomeňte i na nás.

(medjugorje-info.com)