Zázrak v domě Vicky

24.09.2013 11:27

(Text je opravený z věrohodných pramenů, původní zpráva byla přepisem vyprávění jedné očité svědkyně...)

Včera večer se ve starém domě Vicky modlila skupina italských poutníků. Když ukočili modlitbu asi v 21,30 zhasli světlo a chtěli uzamknout místnost viděli, že socha Panny Marie fatimské, která v této místnosti ve které mívala Vicka každodenní zjevení, svítí. Tito poutníci zavolali Vicčiny bratry, kteří dole zpracovávali hrozny. Ti se šli podívat ce se stalo. Otevřeli dveře. Světlo osvěcovalo celou místnost. Sádrová socha Panny Marie zářila.

Zpráva o této události se rychle šířila a do domu Vicky začaly proudit tisíce lidí, kteří prožívali a nadále prožívají veliké pohnutí. To pokračuje i celé dopoledne i když za denního světla nic mimořádného vidět není kromě mimořádně půvabné tváře sochy Matky Marie.

Jak jsem se dozvěděla z úst pana Ivici, který je dobře znám poutníkům, neboť dlouhé roky stává za Vickou, když ona podává svědectví: Jestli se světlo bude objevovat nadále nevíme. Panna Maria řekla Vicce, že se máme co nejvíce modlit a radovat se z toho...