Zázračné uzdravení díky růženci

12.10.2020 12:29

 Sherry a Ron osm roků toužili po vlastním dítěti.

Sherry konečně otěhotněla a jejich radost byla nepopsatelná. Ale při prohlídce lékaři děťátku stanovili nějakou nevyléčitelnou vadu srdce.

Rodiče se začali modlit. Přátelé jim radili potrat, ale rodiče se ani za nic nechtěli rozloučit s malým stvořením, které tak dlouho očekávali. Úspěch operace byl 1%. Stísněně a zklamaně odcházeli domů. Budoucí matka si tehdy vzpoměla na dřevěný růženec, který jí přítelkyně přivezla z Medžugorje. Vzala růženec do ruky a přitiskla si ho pevně k břichu. Chtěla ten posvátný předmět co nejvíce přiblížit k nenarozenému dítěti. Při tom doteku se dítě poprvé pohnulo. Sherry pociťovala stále častěji přítomnost svého dítěte, protože se intenzivně pohybovalo.

Když matka přišla na další prohlídku, lékař svolal všechny mediky a ukázal jim na dispej. Voda, která zaplavila tělo dítěte a která by způsobila jeho smrt, zmizela. 

V září 1994 se Anna-Mary narodila jako zdravé dítě.

Od té doby Sherry a Ron vybízejí své přátele a známé na modlitbu růžence. Matka Boží v Medžugorji říká, že modlitbou růžence je možné zvládnout všechny potíže a prosí nás vroucně, abychom se modlili ten činorodý růženec. Jenom modlitbou můžeme zvládnout zlo a Zlého, měnit srdce lidí, zabraňovat nemocem, nenávisti, válce, katastrofě… Proto modleme se, modleme se, modleme se! Růženec obrátil statisíce odpadlíků od pravé víry a zatvrzelých hříšníků. V Lurdech se Panna Maria zjevuje s růžencem v ruce. Ve Fatimě se nazývá Královnou posvátného růžence. Při každém zjevení Panna Maria doporučuje modlitbu růžence.