Záznam zprávy vizionáře Ivana o zjevení 24.6.

25.06.2016 17:58

Panna Maria dnes večer přišla k nám radostná a veselá a na počátku nás všechny pozdravila svým pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi nějaký čas modlila. Potom se modlila zvláště nad vámi přítomnými kněžími a nemocnými. 

Potom Panna Maria řekla: Drahé děti, přicházím k vám a chci vás vodit. Chci vás z lásky vést ke svému Synu. On je láska. Prosím za vás všechny, drahé děti, a přimlouvám se u svého Syna. Proto vytrvejte, drahé děti, v modlitbě. Zvláště v modlitbě za mír. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu. 
Potom nám Panna Maria požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše to co jste přinesly k požehnání. Doporučil jsem  vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště vás všechny přítomné nemocné a ty, kteří se zvláštním způsobem doporučili do modliteb.  
Potom se Panna Maria nad námi ještě modlila nějakou delší dobu se vztaženýma rukama a odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem, jděte v pokoji Božím, drahé děti moje. 
To by bylo to hlavní z dnešního zjevení a vy sami víte, že zítra je 25., a že nás Panna Maria znovu osloví s poselstvím pro nás a pro celý svět. Děkuji.