Zážitky medžugorských poutníků z této neděle

28.04.2014 15:37

(www.medžugorje.hr)

V Medžugorji 27. dubna, v neděli Božího milosrdenství,  pobývali poutníci z Chorvatska, USA, Irska, Skotska, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Koreje, Slovinska, Slovenska, Maďarska, Francie, Kanady, Polska, Libanonu, Ukrajiny a Španělska.

Mezi poutníky z Chorvatska jsme se setkali s 80 letou Marijí z Nového Gradiška, která byla tentokrát v Medžugorji po osmdesáté. Říká, že v Medžugorji zažila velikou milost: „Když přijedu domů, moji nejbližší  říkají, že pocítí mír, lásku a štěstí. Bez Pána nic, s Pánem všechno. Blaze tomu, kdo spoléhá na Pána, protože to je největší poklad, největší láska”. Ve skupině poutníků z ostrova Čiova jsme si povšimli  Jely, která svědčí, že přichází stále do Medžugorje, kde se naplňuje Duchem Svatým. I Ljubica z Livna je častá poutnice v Medžugorji:  „Prožívám tu mír, zvláště v dnešní den, kdy jsou dva Papežové prohlášení svatými.  Nejsme si  vědomi, jak veliké je dnes Boží milosrdenství. Protože, kdybychom si toho byli vědomi, žili bychom radostněji''. Marko ze Šibeniku je nadšen Medžugorjem, zdůrazňuje, že bude nadále přicházet: „Mnohokrát jsem přijel do Medžugorje. Tady člověk pocítí mír. Vím, že je tu Panna Maria. Tady pokračujeme v modlitbách, které se modlíme v našem městě, jenom tady se člověk může modlit růženec uvolněně.