Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

06.06.2021 20:35

Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám.

Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi.

My Tě bezmezně milujeme.

Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme.

Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme.

Ty víš, že všichni lidé hřeší.

Ó, dej, ať se skrze Tvé přečisté a mateřské Srdce uzdravíme z každé duchovní nemoci.

Dej, ať vždy můžeme vidět dobrotu Tvého mateřského Srdce a ať se skrze plamen Tvého Srdce obrátíme.

                                      Amen.

 

(text pochází ze zjevení v Medžugorji  - předala vizionářka Jelena -  Panna Maria si přeje, abychom se modlili denně)