Zamyšlení nad posledním poselstvím Panny Marie

31.10.2020 14:43

Panna Maria nás zve na “těžší cestu”

Na první pohled, se mi zdálo, že slova Panny Marie v posledním poselství z 25. října nejsou nic nového, že mne nijak neoslovují v mé současné situaci. Ale, když jsem nad nimi znovu meditovala, odhalila jsem, že mi potvrdila právě to, co jsem i sama v srdci pocítila: TATO DOBA OD NÁS VĚŘÍCÍCH VYŽADUJE, ABYCHOM SE CVIČILI PRO TĚŽKÁ ROZHODNUTÍ - TĚŽŠÍ CESTU – ÚZSKÉ DVEŘE – a nejvíce, abychom tomu s rozhodností a bez zábran učili svoje děti.

Poselství z 25. října 2020:   „Drahé děti! V tomto čase vás volám, abyste se vrátily k Bohu a modlitbě. Vzývejte všechny svaté o pomoc, aby vám oni byli příkladem a pomocí. Satan je silný a zápasí, aby co nejvíce srdcí přitáhl k sobě. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi takto dlouho, abych vás vedla cestou spasení, k Tomu, který je Cesta, Pravda a Život. Vraťte se, dítka, k lásce k Bohu a On bude vaše síla a útočiště. Děkuji vám, že jste přijaly  mou výzvu.“  

Podívejte se, jak to konkrétně vypadá:

1.      Těžší cesta je vždycky ROZHODNUTÍ PRO NAVRÁT K BOHU A MODLITBĚ. Znáte to sami, kdykoli se rozhodnete, že půjdete dnes na mši, nebo že se budete modlit – vždycky právě tehdy přiletí něco neplánovaného, právě tehdy nemáte vůli, abyste šli nebo máte nějaké úplně nové nápady, co musíte udělat. Bojovat, abyste měli čas být s Bohem v modlitbě, to je vždycky TĚŽŠÍ CESTA.

2.      Panna Maria nám doporučuje VZÝVAT VŠECHNY SVATÉ, ABY NÁM ONI BYLI PŘÍKLAD A POMOC. Jaký příklad nám dávají světci? Stali se svatými, protože nešli nějakým nerozhodným a vlažným životem jaký vede většina lidí. Jejich život byl statečným a rozhodným svědectvím víry, naděje a lásky a potom, když celý svět a celé peklo a ně útočilo pronásledováním, odsuzováním, nemocemi, nepřijímáním, výsměchem, vyloučením, falešnými sliby.., oni statečně pokračovali na těžší cestě oddanosti Nejsvětější Trojici, vytrvalosti v povolání na KŘÍŽ, které cítili v srdci následujíc Krista. Vybrali si, že budou „blázny pro svět“, zesměšňováni „moudrými a rozumnými“, ale nakonec se jim, maličkým, Bůh zjevil.

3.      SATAN JE SILNÝ A ZÁPASÍ, ABY CO NEJVÍCE SRDCÍ PŘITÁHL K SOBĚ, PŘEJE SI VÁLKU A NENÁVIST – říká Panna Maria. Bible nám říká, že satan nikdy nehraje otevřenou hru. Převléká se za anděla světla. Využívá zakrývanou pravdu, polopravdu a oku i uchu lahodícími slovy a obrazy vtahuje nerozhodného a nejistého člověka bez víry do své léčky. A stejná věc se děje i dnes, a satan je mocnější, protože teď má ve své moci všechny marketingové znalosti, ovládá kolektivní psychologii manipulace s masami, v jeho službách jsou všechna masmédia, vysocí politici a globalistické organizace... jeho moc vyzařuje z každého displeje, kterými jsme se obklopili a jejichž slova a obrazy vsáváme a dovolujeme jim, aby nám vymývaly mozek STRACHEM A STAROSTMI o pozemské zdraví, pozemskou jistotu, pozemskou dokonalost...Nacistický režim ukázal jak právě STRACH lidí umožnil, že se nikdo nestaral o to, že se kolem nich konají nejhroznější zločiny proti lidstvu. A což se teď neopakuje stejný scénář: kvůli strachu o vlastní život, ze strachu z nákazy dovolujeme zločin hrůzovlády a kdovíjaká nedůvěryhodná rozhodnutí mocných nad námi a nad našimi dětmi. Co by dnes, v tomto světě stále větší virtuální existence, bylo TĚŽŠÍ CESTOU? No přirozeně, vymanění se ze závislosti na displejích, nedovolování, aby to co ony přenášejí manipulovalo námi a našimi pocity. Vymanění se z virtuálního otroctví, i kdyby to mělo znamenat odchod do katakomb – to bude opravdu TĚŽŠÍ CESTA – ale také jediná, která vede ke svobodě!

4.      PANNA MARIA JE TADY S NÁMI TAK DLOUHO – jak říká proto, ABY NÁS VEDLA CESTOU SPASENÍ. Ježíš nám ukázal jedinou cestu spásy – a to je jeho křížová cesta!  Není jiné cesty, není “dokonalý život", který nás udělá šťastnými. Utopií je to co šíří největší světové organizace jako Spojené národy nebo Světové Zdravotní organizace, že snížením počtu obyvatel planety, rodinami bez dětí nebo potraty, zajistíme, že všichni lidé budou mít stejně. Bez lásky a oběti, bez umírání pro druhého – není smysl života, není štěstí a není zlepšení. Všechno to, co svět nabízí je chladná bezcitnost a osamocenost, která odlidšťuje celou společnost a ničí věčnost člověka. TĚŽŠÍ CESTA v tomto případě je podávat svědectví o svých rozhodnutích pro život, pro další dítě, pro pomoc sousedům, kteří jsou v samoizolaci kvůli koronavirusu, a ne jejich špehování a nahlášení policii pokud vyjdou ven. Také přijímání nemoci a každého kříže, protože ty jsou tady pro naše posvěcení. Naším cílem není štěstí v pozemském životě, ale věčný život, za který se platí krví!

5.      Panna Maria nás na závěr vyzývá: VRAŤTE SE, DÍTKA, LÁSCE K BOHU A ON BUDE VAŠE SÍLA A ÚTOČIŠTĚ. Dnes je největší problém někomu věřit. Od malička nám „berou“ děti – v porodnicích, v jeslích, v mateřských školkách, ve školách... Rodiče jsou s nimi stále méně. Je více rozvedených než harmonických manželství. A to všechno zraňuje děti v jejich zákadní důvěře v sebe, v kamarády, v Boha. Je těžké, aby zraněný člověk v cokoli věřil, kromě sebe samého, vědu nebo techiku. Všechno je to promyšlená hra pro uzavírání člověka před jakýmkoli nadpřirozeným vlivem, před Prozřetelnosí Boží a Boží intervencí v našem životě. Panna Maria nás volá na tuto TĚŽŠÍ CESTU důvěry v Boží sílu! iož nám nejsou všechny vlasy na hlavě spočítané? Jestli to víme, pak není čeho se bát – Bůh zná počet našich dnů. On všechno vede k dobrému pro ty, kteří ho milují.

Závěr: TĚŽŠÍ CESTA JE CESTA SPASENÍ. Tu těžší cestu svým životem a svými rozhodnutími musíme ukazovat svým dětem. Musíme je naučit chodit tou cestou. Vytrénovat je! To je jediná škola, kterou v této době potřebují. Škola pro ŽIVOT VĚČNÝ! My rodiče jsme jediní učitelé v této škole. Nepodceňujme tento úkol! Jedná se o jejich i naši budoucnost! Ať nás všechny na té cestě chrání Panna Maria.

Napsala matka Paula Tomić