Zamyšlení nad posledním poselstvím Panny Marie

28.07.2020 18:34

V centru pozornosti Panny Marie je farnost s jejím posláním ve kterém každý kdo vykročí na světlo a požehnanou zem bude dále poslán do světa aby s sebou v ruce nosil plody nebe a radost obráceného srdce, kterou bude povzbuzovat mnohé, aby přijali ten dar, a to již dnes.

Zaslíbení planoucího srdce a odpověď Matky Boží zve „Přijďte do Medžugorje“. Vyprahlí po příchodu z pouště světa plníme svoje studny života vodou nebeských slapů milosrdenství a vracíme se potom do svých nedohledných prostorů zoufalství,  kde Satan nemilosrdně řádí, chráněni pláštěm Panny Marie od záměrů knížete lži a jedu, který rozsévá na polích naděje, utekli jsme od rozervaného pláště času do pláště nekonečné krásy věčnosti. Být zahalený pláštěm Nebeské Matky od nás vyžaduje odvahu a věrnost, náklonnost a důvěru, neochvějnou oddanost a víru Neposkvrněného Srdce, které bude triumfovat prostřednictvím pravých apoštolů lásky a míru. Být trvale zahalen pláštěm Panny Marie znamená jejíma očima vnímat temnotu vlastních hříchů a sledovat svět ze Srdce Mariina, očima kterými je nám dáno prožívat všechno trápení lidstva skrze tisíciletí neustálého vzdalování se od Boha a utíkání před pravdou. Milostiplný čas, který plyne medžugorskými vrchy ve chvílích naplněných péčí, něhou a voláním nebe, které se rozléhá nad slzavým údolím, léčí raněné, kteří přišli z bojiště života a smrti balzámem rajských růží.

A na nás, kteří jsme celým srdcem přijali medžugorské poselství spočívá veškerá zodpovědnost, abychom svým životem přispěli k uzdravení srdcí, která jsou ve spojení s otcem lži, raněná nespořádaností žádostí a nekajících postojů pyšné povrchnosti. Každou z těch duší Matka lidstva hojně zalévá slzami svojí pokory a pravdou, která bolí. Ona nás také vyzývá, abychom zapálili svíci ve dnech temnoty, kdy nás svěžest hlasu naší milované Matky opustí a bude provázena znameními, která slíbila, že nastanou až na ně přijde čas. Pozvaní jsme, abychom byli tím znamením, jako nositeli světla v hlubinách zvrácených nauk, v hlubině ztemnělých srdcí ovinutých léčkami Zlého a množstvím lží ze sebelásky, v hlubině, kde zrada Božích dětí probodává Mariino Srdce. Osvoboďme tělo od spánku a probuďme se v náručí Neposkvrněné, poslouchejme slova Panny Marie, protože všechno ostatní je prázdné, krátkodobé a pomíjející.

Panna Maria nám říká, že je satan silný v Jejím plánu, ale současně nám říká, že nás nedá, že si nás přeje pro sebe, že jsme Její děti a že za nás bude bojovat. V nedohledném poli působení Zla, a též zde, kde milost kvete jako růže z dlaně Přečisté, zapustil své kořeny ten, který chce zatemnit světlo, které vyzařuje z hory spasení. Nenechme se klamat, zlý nemůže vystoupit na horu lásky, může zasévat svoje semeno jenom na úpatí našich dnů bez modlitby a nocí našeho strachu a černé tmy.

Pod pláštěm Panny Marie můžeme vytrvale a statečně vejít do každé pochybnosti a nepokoje s jistotou dítěte, které provází a vodí Matka za ruku. Při odrůstání vychováváni vodící rukou jsme přijali velikou zodpovědnost apoštolátu Královny Míru, proto my jsme těmi, kteří musejí nejdříve přijmout poselství a potom ostatní, protože my se budeme zodpovídat Jí a Jejímu Synu Ježíšovi,“...Já a můj Syn máme zvláštní plán s touto farností. “

"...Já k vám mluvím a chci mluvit i dále...Vy jenom poslouchejte moje pokyny. “ Pokyny ve kterých nacházíme smysl slov, která působí v závěru každého Jejího poselství, a ta jsou "Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“