Zamyšlení nad poselstvím z 25. dubna 2022

22.05.2022 14:25

Paula Tomić

Panna Maria vidí, že jsme ztracení

Vypadá to, že se v těchto dnech všechno nějak pomátlo. Nejnápadnější jsou výkyvy počasí. 

Tak je možná v rozhovorech mezi lidmi v těchto dnech slyšet různé výroky: „Tak suché a chladné počasí v květnu nikdy nebývalo!“ nebo „Meteorologické předpovědi opět nevyšly! A za několik dnů opět: Taková horka v květnu? Co bude dále… Paralyzovaný a ztracený člověk blokovaný nejasnostmi, které mu přinášejí světové politické a společenské události se svými novými otazníky: Bude válka? Jak dlouho budou vzrůstat ceny? Budeme mít práci?

Na mediálních platformách zaznívají úsudky lidí, které se zviditelňují po určitých událostech nebo v souvislosti s přírodními zákony, nenarozeným životem nebo životem obecně, rodinou, láskou… Ty projevy lidských názorů poukazují na to, že v lidských duších zavládla ještě větší temnota a zmatenost než se připouští.

LIDÉ VÍCE MILUJÍ TEMNOTU

Víra nás učí, že je člověk stvořen k obrazu Božímu. To znamená, že se v každém člověku nachází odlesk Božího světla a Boží pravdy. Přesto, nositelů Světla a Pravdy jako by bylo stále méně, a pro lidské duše ponořené do tmy je stále obtížnější přijmout to pravé Světlo a Pravdu, která se jim nabízí. Potvrzuje se výrok z Janova evangelia: „Světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali  tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé." J 3,21

Lidé dnes více než kdy dříve milují tmu. Přirozeně se to na první pohled tak neprojevuje. Protože nikdo nebude říkat, že má temnotu rád. Ale ta temnota světa neukazuje hned svoji ošklivou podobu, ale předvádí se obarvená duhovými barvami rozumnosti, logiky, praktičnosti, soucitu, pohodlí, lehčích, jednodušších a rychlejších řešení, vyhýbání se utrpení, ulehčování života. Tato temnota působí, že se náš pohled na život stává mělkým. Končí u pozemského, hmatatelného, pochopitelného…

Boží Světlo a Pravda pozvedají lidský pohled nad pozemské hranice, do nekonečna, do věčnosti ve které právě nejvíce září pevná rozhodnutí, která tady na zemi byla nejvíce naplněná obětí, utrpením, důvěrou, vírou, ztrátou vlastního pohodlí – okamžiky KŘÍŽE!

Temnota v lidských srdcích by se jinými slovy mohla nazvat i „nepoznáním Boží lásky“. Bez lásky se život stává jenom čistou vypočítavostí: jak vložit nejméně a získat nejvíce, a to pomíjejících hodnot.

S láskou v srdci člověk žije podle jiné, Boží logiky, která hledí na získávání nepomíjejícího pokladu na Nebesích, a tato logika zní: Jednoho dne před Boží tváří, najdeme jenom to co jsme tady na zemi ze sebe dali druhým!

Panna Maria vidí, že jsme ztracení

V posledním poselství z 25. 4. 2022 Panna Maria říká: „Dívám se na vás a vidím, že jste ztracení.“ Když to Ona tak jasně a přímo říká, není snadné to slyšet a přijmout. Přesto, když se podíváme na svět globálně, můžeme potvrdit, že má i tentokrát pravdu. Ztratila se všechna měřítka, všechny pravé cíle, všechny směrnice hodnot… Stačí si jen pročíst nějaké nadpisy článků, kterých jsou plná masmédia. Dnes se vysoce hodnotí jedno a zítra něco úplně opačného. Dnes je tato událost nebo toto rozhodnutí správné, zítra je to všechno úplně chybné. Jak nás již roky přesvědčují, že podle světového přehledu z roku 2022 jsou Finové již po páté nejšťastnějším národem na světě. Po nich Dánsko, Island, Švýcarsko a Holandsko. A my chápeme tu falešnou zprávu jako dobrou organizovanost státu, přehlednost práv, ekonomické jistoty, a to vše, že napomáhá ke štěstí národa – právě to nám ukazuje temnota světa.

Ve skutečnosti, život ukazuje, že štěstí nespočívá v řádu, spořádanosti, zákonech, právech a podmínkách, které nám dává nějaká lidská společnost nebo stát, ale v pozitivních emocích, které lidé prožívají. A když se ustanoví pozitivní emoce jako kriterium štěstí, vrchol šťastných zemí světa bude vypadat zcela jinak, říká Frank Martela pro Scientific American: „Najednou jsou země Latinské Ameriky jako Paragvaj, Guatemala a Kostarika nejšťastnějšími zeměmi světa. Věci jsou ještě komplikovanější, jestliže přihlédneme k údajům o rozšířenosti deprese v různých zemích. V jednom přehledu, který vytvořila Světová zdravotní organizace, převaha unipolárních depresivních poruch na počet obyvatelstva je nejvyšší v USA. Mezi západními zeměmi je Finsko na druhém místě. Tedy, paradoxně, může být stejná země na vrcholu jak ve spokojenosti života tak i v depresi“, dodal. „Nakonec by někteří lidé mohli udělat závěr, že ani životní spokojenost, ani pozitivní emoce ani slabý výskyt depresí pro štěstí nestačí. Namísto toho, je potřebné něco jiného: člověk musí svůj život prožívat smysluplně“ – uzavřel Frank Martela svoji úvahu.

A psychoterapeut Viktor Frank napsal: „Biografie člověka se neposuzuje podle počtu popsaných stránek nebo prožitých roků, ale podle bohatství obsahu.“

Měřítkem štěstí je bohatství lásky

Proto se právem můžeme ptát, není-li nejbohatším obsahem života LÁSKA? Což k nám o tom nepromlouvají i mešní čtení v tomto velikonočním období? Zvláště Skutky apoštolů, které popisují lásku členů první církve a její otevřenost pro vedení Ducha Svatého.

Tak jsme například nedávno četli zprávu o obrácení vysokého funkcionáře etiopské královny (srov. Sk 8, 26-40). On byl eunuch, vykastrovaný muž. Termín se obvykle vztahuje na ty, kteří jsou kastrovaní kvůli konání nějaké specifické funkce ve společnosti, jak to bylo obvyklé v mnoha společnostech v minulosti. A právě jeden takový člověk, vysoký dvořan etiopské královny, se vrací z Jeruzaléma zklamaný. On je člověk bez budoucnosti – nemůže mít potomky, zanechat v dětech nějakou svoji stopu po smrti. Proto je nejen bez budoucnosti, ale i bez naděje, protože on je takový, zákon mu zakazuje vstupovat do chrámu. Cítí se být nedůstojný a odmítaný, ne jen lidmi, ale i Bohem. A právě k takovému člověku posílá Duch Svatý jáhna Filipa, který mu hlásá Ježíše a jeho absolutní lásku ke všem lidem. Eunuch otevřeným srdcem přijímá tu novinu Pravdy, okamžitě se rozhoduje, že se dá pokřtít a plný RADOSTI pokračuje v cestě domů – obohacený poznáním Ježíše Krista.

Tento text nám ukazuje co to naplňuje lidské srdce radostí. Poznání SMYSLU ŽIVOTA i poznání, že jsi milované dítě Boží v Ježíši Kristu!

Nemůže tedy být náhodné, že nás Panna Maria zde v Medžugorji nejčastěji žádá jen o jedno: MODLETE SE ZA VŠECHNY TY, KTEŘÍ NEPOZNALI LÁSKU BOŽÍ!

DVĚ KOTVY: MARIA A EUCHARISTIE

Panna Maria volá k návratu k Bohu, k návratu k modlitbě (srov. „Proto vás všechny vyzývám: vraťte se k Bohu, vraťte se k modlitbě a Duch Svatý vás naplní svojí láskou, která dává radost srdci.“ poselství z 25. 4. 2022). Jenom tímto způsobem Duch Svatý naplní lidské srdce, setře temné nánosy pozemských lží, které se usadily na Boží obraz v člověku. To Světlo a ta Pravda, která se nachází v duši od věčnosti nás učiní novými apoštoly: lidmi, kteří se stanou radostnými svědky Božího milosrdenství v sobě i kolem sebe. (srov. „Naděje bude růst ve vás i v lepší  budoucnost, a vy se stanete radostnými svědky Božího milosrdenství ve vás i kolem vás.“ poselství z 25. 4. 2022.)

Když člověk najde svůj smysl v lásce a životu pro druhého – pak už není ztracen! Jako dvě kotvy na té cestě objevování smyslu a lásky během tohoto “podivného“ května, nám zůstávají Maria a Eucharistie ke kterým nás zvou stálé a trvalé květnové pobožnosti. Probuďme se a přijměme výzvu Panny Marie!

Paula Tomić/medjugorje-info.com