Zamyšlení nad modlitbou - jedním z hlavních témat medžugorských poselství

08.02.2015 13:28

Tímto tématem se bude zabývat přednášející fra D. Pavič v dnešním večeru duchovní obnovy pro farníky.

-------------

Modlitba je největší síla na zemi a modlit se za druhého znamená "zaměstnat" celé Nebe, aby nitkami svojí prozřetelnosti spojilo po lidsku nemožné s možným skrze nekonečnou lásku Nebeského Otce a skrze prečisté ruce nejskvělejší Matky na světě.

Maria, která jako Matka bez výčitek přenáší všechnu tíhu a bídu našich hříchů, pády a poklesky, omlouvá svoje děti, halíc je do velikého požehnání a milosti skrze modlitby pokorného a čistého srdce dítěte Božího. Ty jsi dítě Boží, ty jsi její vztažená ruka, ty jsi hlasatel andělů, ty máš křídla, ty máš moc měnit svět...modlitbou. Ona ti dává prostředky, abys uskutečňoval její cíl, její plán ve kterém mnozí najdou svoje místo i úlohu ve tvém životě, a tím oslavit Boha v tvém srdci a srdci toho, který je ti svěřen, abys se Dnes modlil za něj a za všechny ty lidi, kterým se štěstí zdaleka vyhýbá. Za ty, kteří odpouštějí i a ty, kteří odsuzují. Za všechny ty, kteří pocítili touhu. Dnes se modlím za všechny ty, kteří nikdy nepocítili lásku, stovky, tisíce nebo miliony, kteří sebe někomu darovali. Dnes se modlím i za ty duše, na které si nikdy nikdo nevzpomene, za ty, kteří boří mosty dobroty. Modlím se za ty, kterým hrozí nemoc. Dnes se modlím za všechny drahé bytosti, kterým v duši vládne nepokoj, za všechny, které opustily síly i za ty, kteří už ztratili naději. V modlitbě jim přeji vše nejlepší, za štěstí, lásku, za duši plnou míru. Dnes se modlím za všechno dobré všem žijícím na tomto nesmírném světě.


Vizionářka Mirjana při zjevení (často se modlí za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží.