Zákaz organizování oficiálních poutí do Medžugorje již neplatí

13.12.2017 15:14

Rozhodnutí dřívější Jugoslávské biskupské konference, která se před válkou vyjádřila proti tomu, aby biskupové organizovali poutě do Medžugorje není již platné

Polský arcibiskup Henryk Hoser, který v dubnu 2017, jako zvláštní papežský vyslanec pobýval v Medžugorji se pro portál Aleteia vyjádřil, že od nynějška jsou již možné oficiální poutě do Medžugorje.

Varšavsko-pražský arcibiskup, který měl prozkoumat výlučně pastorační péči, která se v tomto hercegovinském místě desetiletí poskytuje desetitisícům poutníků, se přitom nezabýval autentičností zjevení, prohlásil, jak "dnes, diecéze a jiné instituce mohou oficiálně organizovat poutě, že to již není problém". Přitom zdůraznil, že papež František nedávno požádal albánského kardinála, aby požehnal věřící, kteří byli přítomní v Medžugorji". Přesto, že statisíce poutníků každým rokem navštíví Medžugorje, doposud diecéze ani farnosti nesměly organizovat oficiální poutě. Poutě proto nejčastěji organizovali laici a laická sdružení, zatímco kněží nejčastěji přijížděli jako doprovod.

"Rozhodnutí někdejší Jugoslávské biskupské konference, která se před válkou vyjádřila proti tomu, aby biskupové organizovali poutě do Medžugorje už není relevantní", prohlásil arcibiskup Hoser, a dodal, jak "obdivuje práci" místních františkánů."S relativně malým počtem lidí, bývá jich tak deset, konají ohromnou práci pro přijímání poutníků. Každé léto organizují festival mládeže (Mladifest). Letos se ho účastnilo 50 tisíc mladých z celého světa spolu s 700 kněžími".

Přesto, arcibiskup Hoser ještě jednou připomněl, že konečné rozhodnutí o údajných zjeveních v Medžugorji musí vynést Svatý Otec František. Stále není známo, kdy by papež mohl vynést konečné rozhodnutí o Medžugorji. (Bitno.net)