ZAJÍMAVÉ SPOJITOSTI MEZI MEDŽUGORJEM A FATIMOU (II.)

14.05.2021 12:10

Jsou další zajímavosti, které spojují Medžugorje a Fatimu, tedy tyto dvě výzvy k modlitbě, pokání a obětování vlastního života Bohu za spásu duší a světa, a to jsou:

1.) První zjevení Panny Marie ve Fatimě bylo 13. května 1917. Současně byl v kostelech světa čten list papeže Benedikta XV. „Pokorná služebnice Páně“ ve kterém se Papež obracel k Ježíšově Matce s žádostí, aby zastavila válku  (I. světovou válku) a požadoval, aby se v celém světě organizovaly modlitební akce za mír, které by vedly děti. V tomtéž dokumentu je nařízeno, aby se invokace „KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS“ – i oficiálně zavedla do Mariánských litanií.
Všichni víme, že se Panna Maria v Medžugorji zjevila právě pod jménem KRÁLOVNA MÍRU!

2.) Podle svědectví malých vizionářů se jim Panna Maria zjevila nad „STROMKEM CESMÍNY vysokým asi  1 m.“ Zajímavé je, že tento druh dubu roste v části přímořské oblasti jejímž přírodním podmínkám se velmi podobají přírodní podmínky Hercegoviny, kde se nachází Medžugorje.

3.) Místo na kterém se uskutečnila zjevení v blízkosti portugalského města Fatimy bylo pole, které patřilo  rodině vizionářky Lucie. Jmenuje se Cova da Iria. V překladu Údolí míru. Budeme-li pátrat v etimologii názvu zjistíme, že název IRIA pochází od řeckého jména Eiréne. Podle řecké mytologie je to bohyně míru, dcera Zeuse a Temide. Řecké slovo eiréne znamená mír. I tady nás tedy jméno samotného místa zjevení dovádí k MÍRu, poselství, které Panna Maria sdělila v Medžugorji již třetího dne zjevení 26. června 1981 Marii Pavlovićové: "Mír, mír, mír - a jenom mír!" Za Pannou Marií byl kříž. Přitom plačíc dvakrát opakovala: "Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem, a i mezi lidmi! "

(Paula Tomić, medžugorská matka)