Začíná novéna před výročím

15.06.2015 09:26

Milí medžugorští poutníci, připomínám, že dnes začíná novéna před 34. výročí zjevení v Medžugorji. My, kdo jsme v Medžugorji jsme vyzýváni ke každodenní modlitbě na Podbrdu. Pro farníky je výstup organizován v 16 odpoledne každý den. A večerní modlitební program od 18 hodin. Můžete se zapojovat přes internet nebo svými modlitbami, podle vaší dobré vůle a možností. Je zač se modlit. Papež František se má brzy těmito zjeveními zabývat a vyjádřit se k nim a prosívá o modlitbu...