Začalo 27. mezinárodní modlitební setkání mladých

04.08.2016 12:45

Probíhá 27. mezinárodní modlitební setkání mladých v Medžugorji. Letos pod heslem „Buďte milosrdní“. 

Oficiální začátek Festivalu byl v pondělí 1. srpna na vnějším oltáři. Růženec vedl od 18 hodin fra Karlo Lovrić, a mši sv. v 19 hodin předsedal provinciál Hercegovské františkánské provincie dr. fra Miljenko Šteko v koncelebraci s 320 kněžími.

Na počátku mešní slavnosti mladé z celého světa oslovili hostitelé, mladí z farnosti Medžugorje, potom  následovalo  představování různých států. Představili se mladí z 69 zemí světa: Bosny a Hercegoviny, Angoly, Argentiny, Australie, Rakouska, Belgie, Benina, Běloruska, Brazilie, Čile, České Republiky, Dánska, Eqadoru, Egypta, Eritreje, Filipín, Francie, La Reunion, Qatemaly, Haiti, Hondurasu, Hong Konga, Chorvatska, Indie, Irska, Itálie, Svaté Země, Jižní Afriky, Kanady, Číny, Kolumbie, Konga, Kosova, Litvy, Libanonu, Litvy, Maďarska, Malajzie, Malty, Vatikánu atd.

Hostitel, medžugorský farář fra Marinko Šakota, mladé uvítal a řekl: „Vítejte, drazí mladí, vítejte v Medžugorji. Vítejte na 27. mezinárodním modlitebním setkání – Mladifest, který nese název 'Buďte milosrdní'. V těchto dnech se chceme otevírat Božímu milosrdenství, a chceme se dát proměnit, dovolit  Pánu, aby nás měnil, abychom my sami mohli být milosrdní jedni k druhým. Chceme se v těchto dnech učit být milosrdní“.

Dr. fra Miljenko Šteko v kázání, kromě jiného, řekl: „Vy, kteří se sem stále znovu vracíte, podáváte vlastní svědectví o nesmírné Kristově lásce, Lásce, která dává milost a mír. Zde v Medžugorji, na pozvání Matky, stále a znovu odpovídají její děti, které v chaosu tohoto světa hledají naději, hledají světlo a cestu. Matka je, zde, na tomto místě milosti a míru, stále znovu vrací ke svému Synu, který je Cesta, Pravda a Život. 

A Ježíš dnes večer obrací svůj soucitný pohled z Evangelia, kterým vidí a chápe rány tohoto světa. Vidí a rozpoznává bloudění, vidí celý průmysl výroby potřeb, kterými je mládež tohoto světa každodenně bombardována. Poznává veškerou organizaci honby masmédií za povrchní zábavou a prázdnými požitky. Vidí celý průmysl iluzí, které učí opak než jeho Evangelium, že je možné žít život bez zodpovědnosti a hranic. Ten Ježíšův soucitný pohled se snáší na tento náš zraněný svět v šílené honbě za výdělkem a ziskem. Snáší se na lidi raněné klamem, lidi podvedené, lidi, kterým je kdoví po kolikáté nabízeno falešné štěstí.

Což i my nepoznáváme tu filozofii života, která znetvořuje tvář lidstva, zvláště mladých, podle které jsou práce, námaha, pot odmítány a zesměšňovány, nebo představovány jako nepotřebné nebo nutné zlo. Nemoc, stáří, utrpení a muka neexistují, jedině jako životní prokletí. A všechno se pohybuje v mlze věčného mládí ve kterém je vše v souladu s přáními, která jsou uskutečnitelná teď a hned. Na každém kroku vás přesvědčují, že je odříkání nepotřebné, že je všechno dostupné a na dosah ruky...

A tady v Medžugorji je zcela jiná odpověď: postěte se, modlete se, obracejte se... Celé tyto roky jako, když nám tady znovu a vytrvale zaznívá výzva, kterou Ježíš zahájil svoje veřejné působení – 'Obraťte se a věřte Evangeliu!' (srov. Mk 1,15) Vím, tvrdá je to řeč. Mnohem snadnější pro mnohé je si místo vystřízlivění pravým spasením zvolit nové iluze. Vy jste toho svědky a jste svědky světa, který je ve stavu neustálého hledání, tísně a bloudění. Vy jste svědky vytváření stále atraktivnějších falešných obrazů světa, které jsou stále vzdálenější každodenní skutečnosti, čehož plody sklízíme: namísto míru teror, namísto pochopení násilí, místo spokojenosti tíseň.

Jak najít východisko? Co je odpovědí na rány tohoto světa? K čemu se vrátit? Co jsou kořeny toho všeho? Jaká je cesta vysvobození? Pro svět i pro člověka? V  co může člověk doufat? Jaké prostředky má k dispozici? A jaké jsou následky jeho rozhodnutí? Vodu je možné bez obav pít jenom u pramene. Proto také jste tady. Na tomto setkání. Na této mši svaté! A znovu slyšíte slova: 'Obraťte se a věřte Evangeliu!' (Mk 1,15). Když se čistým srdcem účastníte mše svaté a přijímáte skutečnost obrácení, vy se stáváte hlasateli naděje, nová jitřenka, plod i setba nového světa. Nebo, jak v těchto dnech sv. Otec řekl mladým v Krakově – 'Církev se dnes dívá na vás – řekl bych ještě více – svět se na vás dnes dívá, a chce se od vás učit, aby tak obnovil svoji  víru v Otcovo milosrdenství'. My křesťané jsme k  tomu povoláni. Být znamením věčné pravdy v každodenním životě společnosti ve které žijeme. Jsme povoláni, abychom byli milosrdní jako Otec – jak také zní heslo tohoto Mladifestu“ – řekl fra Miljenko ve svém kázání.

Po mši svaté následovalo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátostí oltářní. Setkání kterého se účastní několik desetitisíc mladých z celého světa bude ukončeno v sobotu 6. srpna mší svatou na Križevaci v 5 hodin ráno.

Program v přímém přenosu vysílá radiostanice „Mir“ Medžugorje a mnoho dalších radiostanic, internetových portálů a televizních stanic. Festival je charakterizován  modlitbou, písní, přednáškami a svědectvími, a vše to provází Mezinárodní sbor a orchestr ve kterém jsou mladí z 20 zemí. Mladifest se simultánně překládá do 20 ti jazyků. (slike)