Začala adventní setkání medžugorských farníků

01.12.2016 13:13

V neděli, 27. listopadu, začalo na základech starého farního kostela první letošní adventní setkání farníků Medžugorje. Jako i v minulém roce, první večer byli hostiteli obyvatelé Miletiny. Během tohoto večera medžugorský farář fra Marinko Šakota zapálil první svíci na adventním věnci.

O slavnostní charakter setkání se staraly Velký smíšený farní sbor „Kraljica mira“ z Medžugorje, chorvatský hudební umělec Tedi Spalato, Chorvatská kulturně-umělecká skupina Dream team Baby, Chorvatské kulturně-umělecké družstvo Mokro a kapela Dobrkovići z Širokého Břehu, Tamburašský orchestr Misericordia z Šurmanců, a též sestry Ramljakovy.

Díky loňské iniciativě mladých farníků Medžugorje, se idea o trochu jiném adventě stala skutečností. Cílem těchto setkání je přátelení se farníků, zachovávání zvyků a tradice, ale i pomoc potřebným. Setkání má humanitární charakter, tak všichni přítomní během večera mohli dát svůj příspěvek, kterým pomáhají práci humanitárního sdružení „Marijine ruke“ (Mariiny ruce), kterou vede Jakov Čolo. Do Humanitárního sdružení „Marijine ruke“ z Medžugorje se za krátkou dobu zapojilo více než 60 dobrovolníků. Doposud už obnovili řadu domů, uspořádali zahrady, a navštěvují domovy starých lidí a nemocnice. Pomáhají také i rodinám s početnými dětmi, platí účty za životní výdaje těm, kteří je nemohou uhradit a též kupují léky nemocným bez příjmů. Každý měsíc více než dvě stě potřebných si ve sdružení vyzvedává potravinové balíčky.

Příští, tedy 2. Neděli adventní (4. prosince), budou hostiteli setkání obyvatelé vesnice Vionice. (obr. slike)

(www.medjugorje.hr)