Z Mladifestu / svědectví manželského páru z Verony

08.08.2015 13:05
Z odpoledního programu Festivalu mládeže, v pondělí, 3. srpna, dále uvádíme svědectví manželského páru Gianluce Anselmia a Anne Benedetti z Verony. Jsou to profesionální hudebníci. Anna vyprávěla, že po desetiletém manželství zjistili, že čekají děvčátko.

Hned rozhodli, že se bude jmenovat Lucie. Ale něco nebylo jak má být. Lékaři řekli, že Lucince chybí část malého mozku a že by mohla mít Dandy-Walkerův syndrom. „Slyšeli jsme, jak lékařka říká, že existuje zákon, který umožňuje potrat. Ale já se ptala, co že mi umožňuje, co že mám udělat? Přerušit život? Lucinka, to je přece jedna holčička, opakovala jsem si. Měli jsme jít ještě na další vyšetření a dozvědět se další diagnozy. Uvažovali jsme dál o Lucii, která nehybně leží, nechodí, nemluví. A uvažovali jsme o našem životě, který se hroutí, ale moje tělo odmítlo potrat. Tu noc se stalo něco neuvěřitelného. Nemohla jsem spát, hledala jsem řešení a v jednu chvíli jsem se začala modlit. Pociťovala jsem jenom prázdnotu, ticho, opuštěnost. Najednou přišlo znamení. Před mýma očima se objevila jedna věta, o světle: Světlo, pronikni, naplň svět! A hned jsem pocítila nějaké velké teplo, které mne ovinulo jako pevné obětí. V tom okamžiku jsem viděla naději a pocítila jsem ji na kůži. Tehdy jsem slyšela Lucii, která ve mně volala: Ano, společně se nám to podaří. Uvěřila jsem tomu co jsem viděla a prožila. Probudila jsem Gianlucu a všechno jsem mu vyprávěla. Řekla jsem mu, že se náš život promění. A pocítili jsme nový svět, který nám Lucie dala poznat. A ona nás vodila krok za krokem. Gianluca cítil moje nadšení a řekl: ano, tady jsem. Ty překrásné stvoření, které záříš budeš jako světlo, které rozežene oblaky. Přinese tomuto světu naději s naším životem, s naší hudbou. 

A to byla naše mise, naše povolání. Po krátkém čase, jsme se rozhodli podělit se o náš příběh a otevřeli jsme webové stránky. Každý mohl najít ty stránky světla a naděje. Ani na okamžik jsme nežádali uzdravení pro Lucinku. Jestli je to Boží vůle, věřili jsme, že ona přijde na svět, protože má své poslání, přinést světlo. Po několika dnech jsme dostali konečnou diagnozu. Lucie měla i downův syndrom. O spojení těch dvou syndromů neexistovali lékařské záznamy. Ale my jsme se už nebáli“, dosvědčuje Anna.

Lucie se narodila v 2009. roce, a  musela na celou řadu operací. Lucinka všechno vydržela: „ Dnes je Lucy šťastná holčička. Ona je náš zázrak. Kvůli někomu, kvůli něčemu se měla narodit. Ona chodí, mluví, skáče, tančí. Už 5 roků podáváme své svědectví video-koncertem "Il mondo di Lucy" (Luciin svět). Chodíme všude, protože všude chceme přinášet naději“, prohlásila Anna. (www.medjugorje.hr)