Z historie Mladifestu

29.07.2017 12:59

Myšlenka na modlitební setkání mládeže se zrodila v srdci jednoho mladého poutníka z Anglie na konci mariánského roku (1988). O svůj nápad se tehdy podělil s fra Slavkem Barbarićem. Fra Slavko podporoval tuto myšlenku a začal organizovat a védst Festival Mládeže, což dělal až do své smrti 24. listopadu roku 2000. Po dlouhých rozhovorech a mnoho dobré vůle bylo úspěšně konáno první setkání. Přednášky pro mladé pořádali hercegovští františkáni. Modlitební setkání se konala ve velikém  zeleném stanu a také v hladivém lesíku vedle medžugorského kostela, též na Podbrdu, Križevaci, ale i v kostele, v době několikahodinového klanění. Zpěv animoval Liam Lawton, mladý talentovaný kněz z Irska. Když byl ten festival slavnostně zakončen, rozhodli se, že budou pokračovat, a tak došlo i k druhému modlitebnímu setkání, které bylo bohatší a lépe připravené.

Jak se šířily zprávy o Medžugorji po světě, tak se rozšířily i o tomto Festivalu. Projevil sílu a rozšířenost svých výzev k míru, ale i skutečnost, že ho lidé nadšeně přijímají. Festival také prokázal, jak si mladí všímají, že se nejedná o něco co je možné snadno získat, ale o míru, který jenom Bůh dává těm, kteří se k Němu celým srdcem obrátí. Ten zážitek je ozvěnou, kterou s pomocí masových sdělovacích prostředků je možné slyšet i dnes.

Mnozí se právě po zážitcích z Medžugorje rozhodli následovat Krista volbou kněžského nebo řeholního povolání. Vele svátosti smíření jsou právě duchovní povolání jedním z nejkrásnějších plodů Medžugorje. Mladí lidé mají rádi náročné výzvy, a Kristovo povolání k radikálnímu následování takovou výzvou právě je.

(medjugorje.hr)