V Medžugorji cítím, že je tu Bůh

15.11.2015 21:57
(www.medjugorje.hr)

V minulých měsících měli redaktoři radiostanice „Mir” Medžugorje příležitost hovořit s četnými poutníky. Jedním z nich je 27 letý Layousse z Izraele, který do Medžugorje poprvé připutoval během Mezinárodního modlitebního setkání mladých. Layousse vypráví: „Jsou tu mladí, kteří jsou členové modlitebních skupin, a vedoucí naší skupiny je zástupce jednoho izraelského modlitebního hnutí ve Vatikánu. Cilem našeho hnutí je přiblížit víru lidem, hovořit s nimi, napomínat je, aby se vrátili k Bohu. Osobně jsem slyšel o Medžugorji, protože moje teta tady už byla. Co se mne týká, já jsem stále věřil v Boha, ale v Medžugorji cítím něco velmi silného, věřím, že tu Bůh je. A tady jsem viděl čemu jsem dříve nevěřil, a za to děkuji Bohu”. Tento mladý poutník se vyjádřil také k Mezinárodnímu setkání mládeže v Medžugorji: „Vidím, že toto setkání je dobře zaměřené na mladé, na teenagery, protože se dnes ve všech náboženstvích, a tak i v křesťanství, my mladí cítíme ztracení. Je mnoho mladých, kteří jsou závislí na mnoha věcech a pokušeních a tak bohužel je tu ďábel a abychom se vyhnuli setkání s ním, musíme se vrátit k víře. A naše Panna Maria, Ona je pro nás jedna a jediná”.