Vzpomínky na fra Slavka

23.11.2015 12:36

Christian Stelzer:

Fra Slavko měl jeden zvláštní dar - uměl prostým a srozumitelným způsobem vysvětlit teologii a církevní nauku, tak že bylo možné jen kývnout hlavou a říci: "No jasně, tak to je!" Nedával hotové odpovědi, ale motivoval. Setkání s ním byla dynamická a přátelská, a člověk se cítil inspirován udělat něco dobrého. Při příležitosti jednoho setkání v Rakousku jsem se ho zeptal jestli by pro naše modlitební  skupiny a pro náš časopis Oase des Friedens psal meditace o měsíčním poselství Panny Marie. Jen kývnul hlavou. Tentýž měsíc přišlo faxem jeho zamyšlení nad poselstvím, které dala Panna Maria Mariji Pavlovićové. Od té doby dále psal každý měsíc, a ty jeho úvahy se překládaly do mnoha jazyků.