Vzpomínky na fra Slavka

20.11.2015 21:59

Marijeta Pehar:

Fra Slavko pro mne byl člověk, který mi jako první dal poznat moje schopnosti. 
Bůh mi je dal, ale já jsem nevěřila, že mohu rozmnožit získané dary a byla jsem zdrženlivá ve využívání svých darů. On, jako přítel mých rodičů, mě povzbuzoval, mluvil se mnou, důvěřoval mi víc než jsem věřila já sama sobě. S jeho pomocí jsem si vybrala studia, možná, že bez fra Slavka bych se neodhodlala mířit tak vysoko... Dodával mi odvahu a provázel mne modlitbou. 
Ukázalo se, že měl fra Slavko pravdu: spolupracujíc s Bohem ve smyslu využívání mně daných talentů, žiji naplněným a radostným životem. 
Za to jsem fra Slavkovi trvale vděčná.