Vzpomínky na Fra Slavka

19.11.2015 14:52
Marie von Lichenstein:
Fra Slavko byl jistě svatý kněz, to řekla i sama Panna Maria ve svém poselství z 25. listopadu 2000. Bylo cítit, že Pána miluje celou duší a celým životem. Adorace, jak je vedl, to jsem nikdy předtím nezažila, byla tak naplněná pokorou a nevýslovnou láskou k Pánu. To mě velmi dojímalo. Jednou navštívil i naší zemi. Já jsem ho požádala, aby přišel, a jemu se podařilo to spojit s cestou na jih Německa. Byl to opravdu mimořádný člověk.