Výzva mediím k přenosu On-line kongresu o plodech Medžugorje v čínsky hovořících oblastech

11.10.2021 00:36

 

Drazí přátelé z médií,

Při příležitosti 40. výročí medžugorských událostí (25.6.1981. – 25.6.2021.), Informační Centrum Mir Medžugorje, ve spolupráci s oficiálními centry různých jazykových skupin, organizuje on-line kongres s názvem „Kde se nebe dotýká země“ o plodech Medžugorje ve světě. První takový ON LINE kongres se konal v lednu o plodech Medžugorje v zemích, kde se hovoří německy a druhý byl v květnu o plodech Medžugorje v zemích, kde se hovoří španělsky.

Informační Centrum Mir Medžugorje nyní organizuje třetí on-line kongres o plodech Medžugorje v zemích v nichž se mluví čínsky (kantonský a mandarinský jazyk), pod názvem ''Proste a bude vám dáné, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno'' (Mt 7,7)

Kongres se bude konat 30. října 2021 od 10 do 17 hodin místního medžugorského času (stejný jako v Česku). Program nabízí katecheze, svědectví a medžugorské písně. Vystoupí v něm biskupové, kněží, medžugorští svědci, poutníci...

Informační Centrum Mir Medžugorje, jako držitel exkluzivního práva na natáčení audiovizuálních děl a fotografií ve všech modlitebních prostorách farnosti Medžugorje, zveřejňuje výzvu mediím, aby nahlásila mají-li zájem o audiovizuální přenos programu tohoto on-line kongresu.

Termín přihlášení zájmu médií podle této výzvy 20. říjen 2021. godine.

Máte-li televizní nebo rádiový kanál nebo jakékoli jiné digitální medium kterým chcete přenášet program on-line kongresu o plodech Medžugorje v zemích čínsky hovořících oblastí, obraťte se na naší e-mailovou adresu: mir@medjugorje.hr, abychom Vás mohli seznámit s podmínkami a povoleným způsobem přenosu. Přenos našeho signálu není dovolen bez podepsané smlouvy s Informačním Centrem Mir Medžugorje o přenosu práva televizního nebo radiového vysílání.

S přesvědčením, že media umožňují naše společenství a lepší šíření Mariiných poselství ve světě vás srdečně zdravíme z Informačního Centra Mir Medžugorje, jehož pracovníci do vašich domovů denně přinášejí zprávy o Medžugorji a Královně míru.