Výzva k přenosu 2. on-line kongresu

13.04.2021 12:06

Drazí přátelé z medií,

Při příležitosti 40. výročí medžugorských událostí (25.6.1981 – 25.6.2021), Informační Centrum Mir Medžugorje, ve spolupráci s oficiálními centry různých jazykových skupin, organizuje on-line kongresy „Kde se nebe dotýká  země“ o plodech Medžugorje ve světě.

První takový ON LINE Kongres se konal 30. a 31. ledna 2021. Díky němu jsme mohli odhalit plody Medžugorje v zemích německy hovořících oblastí. Byl simultánně tlumočen do 15 jazyků, a sledovalo ho více než 7 milionů diváků z celého světa.

Stejným zůsobem Informativní Centrum Mir Medžugorje a Plarforma „Centro Medjugorje“ organizují 29. i 30. května 2021  druhý ON LINE kongres, tentokrát o plodech Medžugorje v zemích španělsky hovořících oblastí, pod názvem „Podle jejich  plodů je poznáte“ (Mt 7,16), kterého se bude účastnit 22 zemí španělsky hovořících oblastí.

Máte-li televizní nebo radiový kanál nebo jakéholi jiné digitální medium přes které si přejete přenášet tento Iberoamerický online Kongres, obraťte se na nás, abychom vám dali podrobné pokyny pro přenos. Přihlaste se nám na e-mail adresu: mir@medjugorje.hrnejpozději do 1. května 2021.

S přesvědčením, že media umožňují naše společenství a tudíž I lepší šíření Mariiných poselství ve světě, srdačně vás zdravíme z Informačního Centra Mir Medžugorje, jehož pracovníci do vašich domovů každodenně přinášejí zprávy o Medžugorji a Královně míru.