Výroční zjevení pro vizionářku Ivanku

26.06.2024 13:20

25. června 2024 měla své výroční zjevení také medžugorská vizionářka Ivanka Ivanković Elez, 

která už od 1985. roku nemá pravidelná denní zjevení, ale má slíbeno zjevení jednou do roka až do konce života. 

To je na výročí. Tak tomu bylo i letos. 

Zjevení trvalo 6 minut (18:37h -18:43h), Ivanka je prožila ve svém rodinném domě v přítomnosti své rodiny. 

Po zjevení vizionářka řekla:

 Panna Maria dala následující poselství: 

„Děti moje, modlete se, modlete se, modlete se. Přijměte moje mateřské požehnání!“