Výroční zjevení pro Ivanku Elez

25.06.2022 22:15

Vizionářka Ivanka měla své výroční zjevení, jak jí Panna Maria slíbila, že tohoto dne bude mít zjevení až do konce života. Zjevení, které trvalo 5  minut (18:34h -18:39h), Ivanka prožila ve svém rodinném domě za přítomnosti členů rodiny. Po zjevení Ivanka sdělila: Panna Maria dala následující poselství:„Dítka, modlete se, modlete se, modlete se!“ Panna Maria nám všem požehnala.