Výroční zjevení Panny Marie Ivance - 25. června 2023

26.06.2023 00:17

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné zjevení 25. lipnja 2023. Při příležitosti  posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance poslední, 10. tajemství a řekla, že po celý život bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos.

Zjevení, které trvalo sedm minut (18:38h -18:45h), měla Ivanka ve svém rodinném domě v přítomnosti členů rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:

Panna Maria dala následující poselství: „Dítka, je mi potřebná vaše modlitba. Modlete se, modlete se, modlete se!“

Panna Maria nás všechny požehnala.