Výroční poselství pro Ivanku

25.06.2021 23:16

Zjevení, které trvalo 5  minut (18:41h -18:46h) , měla Ivanka v rodiném dome za přítomnosti členů vlastní rodiny: Panna Maria jí svěřila posesltví: "Dítka, potřebuji vaše modlitby. Modlete se, modlete se, modlete se."