Výročí smrti minulého medžugorského faráře fra Petra Vlašiće

09.11.2018 13:01

Dne 8. listopadu uplynulo již šest roků od smrti fra Petra Vlašiće, předcházejícího medžugorského faráře. Fra Petar se narodil 19. července 1938 v Sovićích, ve farnosti Gorica. Na kněze byl vysvěcen 11. října 1966. Ve svém řeholním a kněžském životě vykonával různé služby. Byl kvardiánem v Mostaru a členem Správy Hercegovské františkánské provincie, též farním vikářem a farářem v deseti farnostech našeho biskupství.

V Medžugorji působil od r.1999, a službu faráře vykonával od r. 2007 až do své smrti. Zářil dobrotou, srdečností, prostotou a lidskou vroucností, a takový zůstal i ve dnech těžké nemoci. Fra Petar byl pohřben 9. listopadu 2012 na hřbitově Kovačica, do dvojhrobky medžugorských františkánů, kde je pohřben i fra Slavko Barbarić jehož svatou smrt před již 18 roky si budeme připomínat 24. listopadu.