Ohlášení jmenování Apoštolského Vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje

31.05.2018 14:34

 

Dne 31. května 2018 jmenoval Svatý Otec arcibiskupa Henryka Hosera, S.A.C., emeritního biskupa Varšavy-Praha (Polsko), Apoštolským Vizitátorem se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, na neurčitou dobu a „ad nutum Sanctae Sedis“.

Jedná se o výlučně pastorální službu, jíž navazuje na misi Zvláštního vyslance Svatého Stolce pro farnost Medžugorje, která byla svěřena Mons. Hoseru 11. února 2017 a kterou uzavřel v minulých měsících.

Cílem poslání Apoštolského Vizitátora je zabezpečit pevné a trvalé provázení farního společenství v Medžugorji a též i věřících, kteří sem přijíždějí na poutě, jejichž potřeby vyžadují zvláštní pozornost.

(medjugorje.hr)