Vstříct 36. výročí mariánských zjevení

21.06.2017 13:26

 

Pochod míru je modlitební pochod z Humce do Medžugorje. Vznikl v roce 1992 a od té doby

Se koná každý rok 24. června, ve svátek  sv. Jana Křtitele, tedy den před výročím mariánských zjevení. Zpočátku kněží nosili Nejsvětější svátost oltářní, později sochu Panny Marie a nyní kříž, účastníci se modlili a zpívali. I když Pochod míru nezaložil – protože to učinil Němec Hubert Liebherr za podpory arcibiskupa Fraňo Franiće a fra Leonarda Oreče – fra Slavko Barbarić přesto od samotného počátku až do  své smrti byl jeho duší.

O prvním Pochodu míru fra Slavko zanechal  krátký zápis: „Dne 24. června se konal Pochod míru a velká skupina poutníků, mezi kterými byli účastníci z celého světa svijeta i mnozí domácí, šla jedenáct kilometrů pěšky z vděčnosti za jedenáct roků a s prosbou o mír.“

Po druhém Pochodu, 25. června 1993, účastníci poslali mírovou výzvu všem státníkům světa. Kromě jiného je tam napsáno: „My – spojení s 20 miliony poutníků z celého světa – požadujeme, abyste udělali všechno co je jen možné, proto, aby byla zastavena tato válka a aby byl zaveden na Balkáně mír, který by se zakládal na spravedlnosti!“

Významný je Pochod míru. Jeho cílem je Medžugorje, centrum míru ze kterého je již třice tšest roků slyšet Mariino volání k míru. Poselství tohoto Pochodu je jasné: To je modlitba za mír ve světě. Světový mír je dnes ohrožen v mnohých oblastech i v mnohých srdcích.

Proto přijďme na Humac 24. června, ve svátek sv. Jana Křtitele v 6 hodin! Přijďme z farnosti Medžugorje i z jiných farností z Hercegoviny, Bosny, Dalmacie a Chorvatska! Přijďme a cestou se modleme za mír po kterém touží každé lidské srdce a zvláště ti, kteří žijí bez míru!(Glasnik mira, červen 2017.)