Vizionářka Marija Pavlović Lunetti vyprávěla o svém mimořádném vidění a o zpovědi

07.03.2022 22:52

Jednou se mi při modlitbě zjevil obraz květu. Nejdříve byl svěží, pestrý. Byla jsem šťastná. Potom jsem viděla stejný květ uzavřený, seschlý, ztratil krásu. Byla jsem smutná. Potom padla kapka vody na ten povadlý květ a jemu se hned vrátila všechna jeho svěžest, krása a zářivost. Snažila jsem se pochopit, co by pro mne tato vize měla znamenat, jakou má symboliku. Ale nedokázala jsem na to přijít a tak jsem se rozhodla, že se  zeptám Panny Marie při zjevení: Moje drahá Panno Maria, co znamená to co jsem viděla při modlitbě? Co znamenal ten květ? Panna Maria se usmála a odpověděla: Tvoje srdce je jako ten květ. Každé srdce je nádherné krásou ve které je stvořil Bůh, ale když přijde hřích, květ bledne a krása mizí. Ta kapka, která padla na květ, aby ho oživila, je symbol zpovědi. Ty, když jsi v hříchu nemůžeš sama sobě pomoci. Je ti potřebná pomoc.

Člověka dělají šťastným jenom plody duše. Jak Panna Maria jednou odhalila v poselství: Jsem s tebou tak dlouho, protože tě chci naučit milovat. Každý může prožít to co nám řekla sama Panna Maria: Dělej co ti říkám a nikdy nebudeš litovat.

To odpovídá tomu co řekl Ježíš sestře Faustyně o zpovědi.

Znovu chci doporučit tři slova duši, která touží jít ke svatosti a přeje si mít i plody. To znamená mít užitek ze zpovědi. Předně bezpodmínečná upřímnost a otevřenost. Nejsvětější a nejzkušenější zpovědník nemůže duši násilně vlít to co chce, jestliže není duše upřímná a otevřená. Neupřímná a uzavřená duše jde ve svém životě do velkého nebezpečí. Ježíš ví, že taková duše z toho bude mít jen malý užitek. Druhé slovo je pokora. Duše nevyužívá svátost smíření odpovídajícím způsobem, jestliže není pokorná. Pýcha svírá duši v té náladě. Ona nic nezná a nechce se vnořit do hlubin své ubohosti. Ona se přetváří a vyhýbá se všemu co by ji mělo vyléčit. Třetí slovo poslušnost. Neposlušná duše nezíská žádné vítězství i kdyby se vyzpovídala u samotného Ježíše.  Ani nejzkušenější zpovědník nemůže pomoci takové duši. Neposlušná duše jde do velikého neštěstí, nedosahuje žádného pokroku a ve své “dokonalosti” se nevyzná v duchovním životě. Ze zpovědi máme mít dvojí užitek: Ke zpovědi přistupujeme kvůli duchovnímu zdraví a kvůli výchově. Protože naše duše potřebuje stálou výchovu jako malé dítě.

(přeloženo z “Hrana za dušu TV”)