Vizionářka Marija Pavlović Lunetti pro Kongres

05.11.2021 13:57

 

Buď pochválen Ježíš i Maria! Je mi milé, že mohu být svědek zde při tomto setkání a že vás mohu ještě více přibližovat Panně Marii. Já jsem Marija.

24. 6. 1981 se tady v Medžugorji zjevila Panna Maria. Přišla se jménem Královna míru a vyzvala nás k míru. Řekla že pravý mír přichází jedině od Boha skrze modlitbu.

Panna Maria se nadále zjevuje. Z nás šesti, tři máme nadále každodenní zjevení a modlíme se s Pannou Marií. Panna Maria nás vyzývá, povzbuzuje, abychom každý den byli svatější.

 

Když Panna Maria přišla, my jsme se ptali jestli je to pravda, jestli je to možné… My nejsme ti nejlepší, aby se nám Panna Maria zjevovala, ale Panna Maria si nás vybrala. Ona řekla, že přišla protože tu ještě našla živou víru. Povzbudila nás, abychom se každý den modlili, abychom se vrátili k Bohu a modlitbě. Zvláště nás Panna Maria vyzvala k obrácení, abychom dali Boha na první místo ve svém životě, abychom každý den žili hlouběji a hlouběji to k čemu nás Ona vyzývá. Řekla nám, že bez Boha nemáme budoucnost ani život věčný. Panna Maria nás vyzývá k obrácení, volá nás, abychom byli dobří, abychom byli lidmi míru, lidmi modlitby, lidmi lásky, abychom byli těmi, kteří se modlí za ty kteří se nemodlí, abychom věřili za ty, kteří nevěří, abychom svědčili svým životem o své víře.

 

Být s Pannou Marií je radost, být s Pannou Marií znamená být v nebi, s nebem, proto je okamžik zjevení vždy jedno veliké setkání, jedna veliká radost v našem srdci. Cítíme nebe, které se nám přibližuje, nebe které nás vyzývá, abychom žili. Panna Maria je žena z nebe, která byla v nebi, která je v nebi i nadále, a Ona k nám přichází a mluví k  nám. Ona říká, že jí Bůh dovolil, aby byla s námi, aby nás vedla na této cestě svatosti, na cestě spásy, abychom se vrátili k Bohu, protože bez Boha nemáme mír, nemáme budoucnost, nemáme bohatství, nemáme štěstí, nemáme radosti a proto Ona nás stále všechny vyzývá, abychom se vrátili k Bohu. 

Panna Maria nás od samého počátku volá a vyzvala nás, abychom byli nástroji míru v tomto světě bez míru, abychom byli vztažené ruce, jak Panna Maria v jednom poselství řekla: „Buďte moje podané ruce pro všechny ty, kteří neznají, kteří nepoznali Boha, kteří nevědí co znamená život věčný, ty kteří nevěří. Buďte modlitbou za jejich obrácení, buďte pro ně svým životem povzbuzení, buďte světlem těm, kteří jsou ve tmě, pomocí těm, kteří sem přicházejí s bolestmi…“ A pokaždé jsme cítili, že jsou tyto roky přítomnosti Panny Marie mezi námi milost. Milost ne jen pro nás, ale milost pro všechny ty, kteří chtějí přijmout poselství Panny Marie a uvést je do životní praxe.  

Panna Maria nás povzbuzuje, abychom byli lepší lidé, abychom byli lidmi míru. My jsme stvořeni ne abychom byli sami, ale abychom byli pospolu. Panna Maria od nás žádala abychom tvořili modlitební skupiny, abychom pomáhali jedni druhým, ne jen když je nám dobře, ale i když je zle. Když je někomu těžko, abychom ho vyslechli, abychom byli podané ruce, jak říká Panna Maria, svým životem, svým příkladem, abychom pomohli jiným svojí prací a stejně tak i svojí láskou.  

Panna Maria začala dávat poselství pro farnost každý čtvrtek, potom každého 25. v měsíci, a začala nás všechny vodit, jak Ona říká, ve škole modlitby. Skrze tato poselství si Panna Maria přeje, abychom si byli vědomi, že je náš život dar a že jsme my darem pro druhé a proto nás stále povzbuzuje a vybízí, aby každý z nás přijal modlitbu a skrze modlitbu, abychom byli otevřeni Boží vůli. Když jsme otevřeni Boží vůli, když jsme otevřeni lásce, kterou nám Bůh dává, pak jistě budeme mít plody. Plody jsou mír, láska, radost, a s radostí budeme svědčit druhým o tom co Bůh vykonal v našich srdcích, protože vidíme, že  Bůh stále působí zvláštním způsobem v lidech, kteří jsou mu otevření. Když my klepeme, Bůh otevírá. Tady nám Bůh zvláštním způsobem skrze naší Matku otevřel nebesa a vyzývá  nás, aby se každý z nás co nejhlouběji a co nejvíce přiblížil Bohu, protože my bez Boha nemáme budoucnost, my se bez Boha cítíme být chudí, protože pokoj naší duše je jedině v Bohu.

 

Při jedné příležitosti Panna Maria řekla: „Já vám dávám svoji lásku, vy jí dejte druhým.“ Já myslím, že je to nejtěžší poselství, a současně i nejkrásnější. Já cítím, že  je ještě potřeba mnoho pracovat na sobě, abychom to opravdu uskutečnili, abychom se  stali láskou Panny Marie pro ty se kterými se setkáváme, pro ty se kterými žijeme, tam kde jsme, na pracovním místě a jiných místech.

 

Myslím, že nás Panna Maria všechny volá zvláštním způsobem. Není důležité, kdo jsi, odkud jsi, jakou barvu kůže máš – všichni jste pozváni k obrácení. Dnešní kultura je bez Boha, dnešní kultura je koncentrována na některé ideologie, některé věci, které nejsou důležité. Panna Maria nás vyzývá a povzbuzuje, abychom se vrátili k Bohu, protože jestli  máme Boha budeme mít i mír, budeme mít vyrovnanost, budeme mít radost. Panna Maria  nás pozvala a povzbudila – zvláštním způsobem vás, kteří pocházíte z čínsky hovořících oblastí, kteří máte jinou kulturu, jiný pohled na svět – abychom se dívali očima srdce, protože, když se modlíme srdcem, vždy pocítíme co je dobré, protože v tom okamžiku naše srdce ví co je dobré. Bez Boha nemáme budoucnost. On nám vložil do srdce tu potřebu být s Ním, proto vás všechny vyzývám: vraťte se k Bohu, vraťte se k Panně Marii,  protože Ona řekla, že jí Bůh dovolil, aby byla s námi, aby nás dovedla ke svému Synu Ježíšovi.

 

Ať vám Bůh žehná a chrání vás sjednocené v modlitbě za mír ve světě, abychom všichni byli nositeli míru s Královnou míru, která nám se zde zjevuje již 40 roků.

Bůh vám žehnej!