Vizionářka Marija: Někdy se mi zdá, že pro některé už není možné nic udělat, ale Panna Maria neztrácí naději

29.01.2022 15:08

Mnohokrát se setkávám s lidmi vlažnými, kteří už nemají víru, kteří nevědí co znamenají svátosti, kteří nevědí co znamená mše svatá.

Napadá mne, abych jimi trochu zatřásla, abych jim řekla: Probuďte se, tady jste pod pláštěm Panny Marie, Panna Maria se nadále zjevuje každý den! 

Já dokážu mít pocit, že některým už není možné nijak pomoci, ale Panna Maria neztrácí naději. V každém poselství říká: "Drahé děti, děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!" Když se dívám na Pannu Marii znovu uvěřím ve vás všechny. Ne já, Marija, ale Panna Maria, Ona věří, když říká: Drahé děti, nezapomeňte, já jsem vaše Matka a já vás miluji.

Panna Maria nejdříve vedla medžugorskou farnost poselstvími ve čtvrtek, potom začala dávat poselství 25. v měsíci, aby tak vedla všechny ty, kteří chtějí přijmout její poselství a vnést je do života. V poslední době (od srpna 1987 do března 2020) dávala Panna Maria ještě další podnět. Druhého v měsíci dávala poselství při zjeveních pro Mirjanu. V nich vyzývá všechny lidi k modlitbě za ty, kteří jsou daleko od Boha, za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží. Panna Maria si přeje, abychom se stali světlem pro tento svět bez Boha, solí pro tuto zem, kvasem pro lidi, kteří jsou daleko od Boha.

(medjugorje-info.com)