Vizionářka Marija k problému koronavirusu

22.04.2020 12:11

Jak je zvykem již řadu roků, medžugorská vizionářka Marija Pavlović Lunetti po setkání s Pannou Marií každého 25. v měsíci, kdy přijímá poselství Panny Marie, mívá rozhovor s P. Livijem pro Radio Maria. Tak tomu bylo i 25. února 2020. Při tomto rozhovoru poznamenala Marija několik myšlenek o koronaviru, které jste možná ještě neslyšeli:

"Jsem přesvědčená, že tato situace nebude dlouho trvat, ale pro nás to může být počátek nového života. [...]

Když jsem slyšela o tomto koronaviru, ptala jsem se: "Jak můžeme proti tomu bojovat?". Jak nám už samotné jméno viru naznačuje (v italštině), držme se růžence, držme se růžence. Růženec zvítězil v tisícovkách případů. [...]

Začněme s růžencem ve svých rodinách. Ať nás Pán osvobodí od té hrozby...

Ježíš řekl, že určité zlé duchy je možné zahnat jen modlitbou a půstem. Také za tohoto viru se začněme modlit a postit... "
(medjugorje-info.com)

Na obrázku není Marija vizionářka, ale česká ministrině financí, A.Schillerová. Přátelé náhodně jsem si všimla, co to má ta žena na krku? - Maria Panno, ochraňuj všechny svoje děti! Zejména ty na zvláště společensky exponovaných místech.- Až se budete modlit růženec, modlete se i za naše politiky, ať poznávají vůli Boží. To je vždycky absolutní dobro pro všechny.