Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020.

25.06.2020 23:15

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020.

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance 10. tajemství a řekla jí, že bude mít zjevení po celý svůj život  jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 5  minut (18,40h -18,45h), Ivanka prožila ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila jen Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:

Panna Maria dala následující poselství:„Modlete se, modlete se, modlete se!“

Panna Maria nám všem požehnala.