Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020.

25.06.2020 23:10

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance 10. tajemství a řekla jí, že bude mít zjevení po celý svůj život  jednou do roka a to na výročí zjevení. 

Tak tomu bylo i tento rok. 

Zjevení, které trvalo 5  minut (18,40h -18,45h), Ivanka prožila ve svém rodinném domě. 

Zjevení se účastnila jen Ivančina rodina. 

 

 

 

 

Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:

Panna Maria dala následující poselství: „Modlete se, modlete se, modlete se!“ Panna Maria nám všem požehnala.