Vizionářka Ivanka Ivankovic Elez měla pravidelné roční zjevení 25. června 2015

26.06.2015 16:30

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985 svěřila Panna Maria Ivance, poslední 10. tajemství a řekla jí, že po celý svůj život bude mít každodenní zjevení jednou do roka, a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tohoto roku. 

Zjevení, které trvalo 4  minuty, měla Ivana ve svém rodinném domě. Zjevení byla přítomna jenom Ivančina rodina. Po zjevení Ivanka řekla:  "Panna Maria nám dala své mateřské požehnání a řekla:  mír, mír, mír".