Vizionář Jakov Čolo byl hostem setkání františkánské mládeže

26.02.2014 14:06

Setkání Framy Medžugorje (společenství františkánské mládeže) na Valentinovo, začalo krátkou modlitbou a potom fra Stanko představil hosta, Jakova Čolo, nejmladšího ze 6 vizionářů.

Jakov členům framy vyprávěl o tom, jak on prožívá Pannu Marii. Vyprávěl jim o její mateřské lásce, o její kráse, o tom, jak nás denně vyzývá k modlitbě a k půstu. Vyprávěl o tom, jakou sílu má modlitba srdcem a jak jsou mladí důležití pro současnost a budoucnost Církve. Členové Framy potom měli příležitost klást Jakovovi otázky, na které s radostí odpovídal.

Toto setkání bylo pro členy Framy rozhodně mimořádné, protože měli příležitost, přijmout jak je jim líčena mateřská láska Panny Marie i její trpělivost a dobrota. Trpělivost na prvním místě, protože Panna Maria už tolik roků přichází do Medžugorje kvůli obrácení a modlitbě lidí. Měli příležitost pochopit matčina slova „Děti moje“, a pochopit také důležitost touhy po Věčnosti, po Ráji. Jakova provázel veliký potlesk a úsměv ve tvářích členů Framy.

Kromě toho, mužská část Framy připravila překvapení při příležitosti Valentinova. Rozdělili členkám Framy růže a připravili jim krátkou oduševnělou prezentaci o ženách.

Bylo to krásné a nezapomenutelné setkání, při kterém se účastníci o mnohém poučili.