Vizionář Ivan o podstatě poselství Panny Marie

21.02.2023 16:35

V jednom ze svých dřívějších rozhovorů vizionář  Ivan Dragičević vysvětloval podstatu Mariiných poselství. Při té příležitosti řekl, že musíme být připraveni na fyzické proměny ve světě. Toto jeho zamyšlení je jasně zaměřené na poselství, která Panna Maria sdílela se světem prostřednictvím vizionářů a Iivan klade otázku jestli se za ty uplynulé roky zjevení vůbec něco ve světě změnilo a jestli ano, pak je ta změna dostačující, aby nás připravila pro nové období, které Královna Míru ohlásila:

„Tato Mariina zjevení jsou rozcestím lidstva, nová výzva, nová cesta, nová budoucnost lidstva. Když se ve světě odehrávají fyzické změny, pochopíte, proč se Panna Maria tady tak dlouho zjevovala. - Ale nakolik jsme si vědomi jejích poselství? Vstupují-li do našeho srdce? Žijeme-li podle nich? Panna Maria nám i nadále dává svoje poselství, abychom je mohli přijmout  do svých srdcí a do svého života.

Při odpovědích na otázky přítomných, které se převážně váží s mimořádně dlouhým trváním těchto zjevení a obsahem poselství, Ivan vysvětluje, že jak plyne čas jsou poselství méně častá, protože na počátku bylo potřeba, aby lidstvo do sebe vpíjelo to, co Panna Maria měla sdělit: „Byly roky, kdy jsme dostávali poselství každý čtvrtek, a dále jednou měsíčně. Proč? Panna Maria nám nechává více času na to, abychom jednotlivá poselství pochopili“. Až ve světě nastanou fyzické proměny, pochopíte, proč přicházela každý den“.

Zdá se, že poslední Ivanova věta je spojena s deseti tajemstvími danými vizionářům i s viditelným znamením, které Panna Maria zanechá, ale Ivan obrací pozornost od tajemství a vysvětluje, že se jedná o něco jiného. Vrací se k významu poselství Panny Marie. Vysvětluje, že ve skutečnosti je to výzva jednotlivým věřícím a rodinám, aby převzali zodpovědnost za život podle Evangelia i podle toho co Církev a Kristus řekli již dříve než Panna Maria, ale dnes se o tom již nemluví: „Víme o výzvách, které nám Kristus dával, ale nežijeme podle nich. Panna Maria nás vyzývá, abychom byli zodpovědní “.

(přeloženo z Medjugorje-info.com, mírně zkráceno)