Vizionář Ivan 16. 1. 2021 měl v Medžugorji i mimořádné zjevení

20.01.2021 10:26

Po tomto zjevení Ivan Dragičević přítomným podal svědectví a sdělil poselství, které Panna Maria dala: 

 

Drazí kněží, drazí přátelé v Kristu, chci vás všechny srdečně pozdravit!

Vždycky je velmi těžké po každém setkání s Pannou Marií promluvit. Vždycky je velmi těžké se vrátit do tohoto světa, do reality tohoto světa po setkání s Rájem, protože Panna Maria, když přichází nám přináší část Ráje. Slovy tohoto světa je velmi těžké vyjádřit setkání s Pannou Marií, krásu tohoto setkání. Každé slovo je ubohé, nedostatečné, nemůže říci vše. Ale co vždycky zdůrazňuji, co vždycky chci připomenout po setkání s Pannou Marií, je láska, láska Matky. Jak nás Maria všechny miluje...  V jednom poselství řekla: Drahé děti, kdybyste věděly, jak vás mám všechny ráda, jak vás miluji, mohly byste plakat radostí. Při jiném setkání s Pannou Marií jsme opět byli zaraženi krásou Panny Marie a ptali jsme se jí: Matko, proč jsi tak krásná? Ona řekla: Ano, děti, krásná jsem protože miluji. I vy, drahé děti milujte, a i vy budete krásní. A to je i pro nás všechny dnes, co je potřeba udělat. Musíme milovat a s láskou přijímat všechno. Protože bez lásky velmi těžko můžeme mnohé věci naplnit. A to, co nám Panna Maria dává, její poselství, s láskou, jedině s láskou, můžeme přijmout a sdílet se všemi. A to je začít se i modlit.

Říká, drahé děti, ať vám modlitba bude srdce i duše vaší víry. Modlete se srdcem, ne rty. Panna Maria nás volá do školy modlitby. I dnes:

Panna Maria k nám přišla radostná a veselá, všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem - Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Nějakou chvíli se se vztaženýma rukama modlila nad všemi námi, zvláště nad vámi  přítomnými kněžími a nad vámi nemocnými, a řekla:

Drahé děti, i dnes vás chci povzbudit – obnovte moje poselství, která vám dávám. Žijte moje poselství. V této době, milostiplné, vás chci vyzvat – otevřete svoje srdce, zvláště ve svých rodinách. Žijte a modlete se a pracujte. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly moji výzvu.

Potom nám Panna Maria udělila svoje mateřské požehnání a požehnala předměty, které jste vy přinesli k požehnání. Potom jsem já, jako obvykle, doporučil vás všechny, vaše úmysly, vaše rodiny, všechno to co nosíte ve svých srdcích. Potom se Panna Maria nějakou dobu se mnou modlila zvláště za kněze, za povolání v Církvi (to je zvláštní trvalý úkol vizionáře Ivana modlit se a obětovat na tento úmysl. poznámka překladatelky) a potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem – jděte v pokoji, drahé děti moje.

Takto jsem se pokusil vyjádřit to nejdůležitější z tohoto zážitku, těmi slovy, která mám.

Ježíš tolikrát v Evangeliu opakuje slova – NEBOJTE SE! I Panna Maria nám kolikrát říká ta slova ve svých poselstvích - Nebojte se, drahé děti!  Proto přijměme její poselství. Přijměme tato evangelijní slova, která nám Ježíš říká a přijímajíc je přijali jsme to k čemu nás Matka volá. Buďme vytrvalí.