Víkend plný milostí v medžugorské farnosti

20.05.2019 00:29

Tento víkend (18. a 19. května 2019) pro farníky Medžugorje byl zvláště radostný.

Apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině arcibiskup Luigi Pezzuto v Medžugorji v sobotu při slavnostní mši svaté v 10 hodin biřmoval 57 mladých Medžugorčanů, a v neděli 59 děvčátek a chlapců přistoupilo k Prvnímu Svatému přijímání z rukou fra Zvonimira Pavičiće, který slavil mši svatou v 10 hodin.

Bohu díky i počasí, které je velmi proměnlivé, vydrželo v těch dopoledních hodinách bez deště, takže pěkně upravení biřmovanci s kmotry v sobotu i děti, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání v neděli, mohli vklidu a důstojnosti sledovat církevní obřady při těchto slavnostních mších.

Mše svatá při níž byla udělována svátost biřmování byla zahájena uvítáním  faráře fra Marinka Šakoty apoštolského nuncia, arcibiskupa L. Pezzuta:

-Je to pro nás veliká radost i veliká čest, že zde v Medžugorji mohu pozdravit Vás, apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině. Je pro nás velikou radostí, že budete dnes udělovat svátost biřmování. Máme radost také z toho, že jste minulou neděli přinesl radostnou zprávu, že papež František potvrdil poutě do Medžugorje, řekl před začátkem mešní slavnosti medžugorský farář, fra Marinko Šakota, a potom jménem všech biřmovanců mons. Pezzuta uvítala v italském jazyce jedna biřmovankyně.

Nuncius poděkoval za uvítání: „Právě dnes máme slavnost radosti. Duch svatý, kterého si dnes připomínáme, nám nemůže nepřinést radost – pravou radost, prohlásil k biřmovancům arcibiskup Pezzuto, a připomenul, že Bůh je zdroj pravé radosti skrze svého Ducha.“

Apoštolský nuncius ve svém kázání zdůrazňoval, že odedneška až do konce života mají biřmovanci sílu a energii, aby rozlišovali co je dobré a co je špatné: „Získáte ještě silnější přítomnost svatého Ducha ve vás. To neznamená, že doposud nebyl přítomen. Při křtu jste byli malí, a teď jste dospěli, a přítomnost Ducha svatého ve vás vzrostla a ještě poroste, a ten hlas, který vás vedl v dobrém byl tichý, z úcty k vaší něžnosti, a jak vyrůstáte, tak i ten hlas, který vás bude vodit, začne být větší a silnější. Jsem si jist, že si v sobě říkáte, jak je krásná přítomnost Ducha svatého ve vás, ale kladete si i otázku: ”Když Duch svatý dělá tohle všechno, jaká potom je moje úloha? Co dělám já?” Jsem si jist, že jste pochopili, že naším úkolem je jenom říci „ano“! To platí ne jenom o vás mladých, ale i pro mne a pro všechny dospělé. Pro nás dospělé, kteří jsme možná trochu i zapomněli od okamžiku biřmování hlas Ducha svatého a právě kvůli zapomínání přichází všechno zlo a všechen smutek tohoto života, nejen našeho osobního života, ale i smutek našich rodin, a všechen smutek přítomný v celém světě, protože jsme zapomněli hlas Ducha svatého. Už neodpovídáme ‘ano’ tomuto hlasu. Vy, mladí, můžete pomoci i dospělým, abychom znovu odhalili hlas Ducha svatého!“ – A na závěr mše svaté arcibiskup Pezzuto dodal: Křesťanská formace nekončí biřmováním. Také po biřmování se musí přicházet do kostela. Jsem si jist, že vaši pastýři vás povedou v tomto směru.

/Na fotografii biřmovaných chlapců jsou syn z poutníkům známé rodiny Gorana a Kateřiny Čurkovićových a vnuk Antona a Olgy Merkovićových./

(Připraveno podle zprávy v medjugorje-info.com)