Vigilie 37. výročí mariánských zjevení v Medžugorji

26.06.2018 14:37

Na vigilii výročí Mariánských zjevení, tj. v neděli 24. června, byly kromě poutníků z Bosny a Hercegoviny a Chorvatska v Medžugorji na pouti i skupiny věřících z Itálie, USA, Německa, Polska, Slovenska, Ukrajiny, Rakouska, Kanady, Švýcarska, Česka, Slovinska, Albánie, Francie, Belgie, Holandska, Moldávie, Ruska, Španělska, Libanonu, Urugvaje, Argentiny, Brazílie, Portugalska, Rumunska, Litvy, Guatemaly, Bolívie, Číny, Koree, Maďarska, Kolumbie, Lotyška, Hong Kongu, Běloruska a Réunionu. Mše svaté v chorvatském jazyce byly slaveny v 7, 8, 11, 13 a v 19 hodin. Mše byly slouženy i v jazycích jednotlivých poutních skupin, takže bylo slaveno celkem 16 mší svatých. Večerní mši svaté v předvečer mariánských zjevení na vnějším oltáři kostela sv. Jakova v Medžugorji předsedal fra Marinko Šakota, za koncelebrace 143 kněží. Slavnostnosti mešní slavnosti přispěl i velký sbor "Kraljice mira" pod vedením sestry Ireny Azinović. (medjugorje.hr)