Vigilie 39. výročí zjevení: My máme být modlitbou, radostí a nositeli světla...

25.06.2020 11:53

V 6 hodin ráno vyšli od františkánského kláštera na Humci účastníci letošního tradičního Pochodu míru (tentokrát to byli převážně místní lidé). Na cestu při které se modlili za mír dostali požehnání kvardiána kláštera, fra Darija Dodiga. Krátce po deváté hodině průvod vedený svižným krokem medžugorským farářem fra Marinkem Šakotou již došel do Medžugorje. Před farním kostelem bylo toto procesí modlící se za mír ukončeno slavnostním požehnáním Nejsvětější svátostí. Tento modlitební pochod se koná tohoto dne pravidelně od roku 1992. / 1. obr. vedle kněží v čele Pochodu míru šel manžel vizionářky Vicky (v modrém). 2. obr. za kněžími v modré bundě jde vizionář Ivan Dragićević. /

Za mír jsme se modlili i při večerní mši na vigílii Mariánských zjevení, které předsedal fra Danko Perutina. Hned na počátku mešní slavnosti zdůraznil, že se Panna Maria ''zde v našem Medžugorji výslovně představila jako Královna Míru''.

Fra Danko Perutina ve svém kázání připomněl události, které se staly před 39 roky, kdy ''šest malých dětí na místě zvaném Podbrdo, na kopci Crnica, uvidělo krásnou, vznešenou, mladou ženu s dítětem v náručí o které hned myslely, že je to Panna Maria''.

''Od toho okamžiku začal do světa téct nejdříve potok, a potom řeka milosti, která teče i dnešního dne a my jsme součástí té veliké řeky. Tedy jsme zde po 39 letech na stejném místě. Mnozí, kteří tehdy žili už nejsou mezi námi, a kdo se tehdy narodil je teď dospělý člověk v plné životní síle. 

Už tu nejsou malé, kamenné domky, nahradily je pensiony na přijímání poutníků. Dost se toho změnilo, ale to hlavní přesto zůstalo stejné. Zůstal stejný kostel, stejný je kopec zjevení a hora Križevac na kterých nohy poutníků zaoblily ostrý hercegovinský kámen. Blízkost Panny Marie je stejně silná a mocná jako v prvních dnech zjevení'', řekl fra Danko, který mluvil o Medžugorji jako místu obrácení, místu setkání člověka s Bohem odkud se člověk vrací proměněný.

''V záplavě informací, které každodenně přijímáme nám celé ty roky zaznívá poselství míru, které nám přináší Královna míru přes různé nátlaky, aby byla udušená, zesměšněná, znevážená. Panna Maria z Medžugorje předává světu i mocné poselství naděje, a to je, že Bůh má poslední slovo, a ne války, nemoci nebo různá neštěstí. Miliony lidí tady pocítily i zažily Boží lásku a blízkost Panny Marie'', prohlásil fra Danko, který na závěr svého kázání vyzývá: ''My, a ne někdo jiný, máme být modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, my máme být radostí pro všechny, kteří nevidí východisko, my máme být nositeli světla v temnotě tohoto neklidu plného času''.