Velikonoční zdravice apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskupa Aldo Cavalliho

12.04.2023 09:49

Drazí farníci, drazí poutníci,

Já vám přeji všechno dobré, vám i sobě.

Ale v tomto velikonočním čase, by všichni měli věnovat nějaký čas, několik hodin, hluboké meditaci o tom, co jsou Velikonoce. Co znamená, že Kristus zemřel za naše hříchy. Tak budeme chápat hodnotu Kříže a chápat, že Pán Ježíš, který zemřel za naše hříchy, byl pohřben a vstal z mrtvých, milostí Boží, z vůle Boží, žije!  To je  přechod, Pascha - přejití, Božího Syna mezi námi.

Ve společenství, které máme s Ním, v modlitbě a rozjímání, s Ním musíme vykonat stejné přejití: vstoupit do smrti hříchu a znovu z mrtvých vstát, a tak  noví vejít do nového života obrácení a milosti.

Radostné Velikonoční období!

Arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor

(Přeloženo z Medjugorje.hr)