Velikonoční třídenní a Vzkříšení v Medžugorji

21.04.2019 17:05

 

Slavnostním eucharistickým obřadem, který na Zelený čtvrtek, 18. dubna, v medžugorském farním kostele sv. Jakova vedl apoštolský vizitátor pro farnost  Medžugorje, byli věřící a poutníci uvedeni do Velikonočního třídenní Ježíšova utrpení, smrti a slavného vzkříšení.

Ve svém kázání arcibiskup Hoser připomněl, jak Ježíš tohoto dne ustanovil Eucharistii jako památku na svou  smrt a vzkříšení. Žádal od svých učedníků, aby slavili Jeho smrt a vzkříšení až do dalšího Jeho příchodu.

„Sám Ježíš jim podával první svaté přijímání a vysvětil je na kněze“, řekl mons. Hoser a dodal, že svaté přijímání v latině (communio) znamená být pospolu, žít společně, a mít rádi jedni druhé.

„Láska, kterou On dává našemu lidskému srdci, nás uschopňuje milovat jako On, až po lásku k nepřátelům. Vyzdvižen na kříž Ježíš řekl o svých katech: 'Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí'. Svaté přijímání přináší mnoho ovoce, zvyšuje naše sjednocení s Kristem, odděluje nás od hříchu, Eucharistie formuje Církev, povzbuzuje nás k angažovanosti vůči chudobným a nakonec podle slov sv. Augustina, je to svátost zbožnosti, znamení jednoty a pouto lásky“, řekl ve svém kázání arcibiskup Hoser.

Arcibiskup Hoser dále umýval nohy apoštolům, které představovali věřící různých povolání a poslání v medžugorské farnosti a komunit žijících v Medžugorji. Mezi těmito dvanácti byl i medžugorský farář, fra Marinko Šakota.

Na Velký pátek se v Medžugorji konala, jako obvykle, Křížová cesta na hoře Križevac. Od časných ranních hodin věřící organizovaní ve skupinách podle jazyků, vystupovali na Križevac modlíce se Křížovou cestu, a medžugorský farář, fra Marinko Šakota, vedl pobožnost od 11 hodin v chorvatském jazyce pro četné farníky a poutníky. Večer pak bylo uctívání kříže, a obřady Velkého pátku v medžugorském kostele sv. Jakova, které vedl fra Zvonimir Pavičić.

Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser, za koncelebrace 48 kněží, předsedal obřadům Velikonoční vigílie, v sobotu, 20. dubna, ve  farním kostele sv. Jakova, čímž bylo uzavřeno Velikonoční třídenní a zahájena oslava Vzkříšení Páně.

Mons. Hoser ve svém kázání zdůraznil, že liturgie, kterou tohoto večera slavíme, je vrcholem všech liturgických slavností během celého roku.

„Již dva tisíce roků není lepší zvěst než je tato. Vzkříšený Ježíš, Syn Boží, nás hledá tam, kde jsme. Nebojí se přijít k nám. Dotknout se nás v hlouby srdce a vytáhnout nás vzhůru - do plnosti života. Ten zázrak se děje každý den tady v Medžugorji. Vracíme se k milosti svého křtu a začínáme být schopní šířit víru Církve a rozhodně vykročit na cestu spásy a svatosti“, říkal mons. Hoser. Dodal, že svatý papež Jan Pavel II. v roce 2000 zavedl první neděli po Vzkříšení jako svátek Božího milosrđenství, „jako největší plod Kristovy smrti a Vzkříšení“.

Arcibiskup Hoser na Vzkříšení všem popřál, aby žili radost ze Vzkříšení stále a všude.

„Pro křesťana, pravého učedníka Páně, neexistuje  beznadějná situace, protože Ježíš Kristus je centrem vesmíru a dějin. On je centrem našeho bytí i našeho života“, uzavřel mons. Henryk Hoser. (foto)