Velikonoční poselství provinciála Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeše

10.04.2023 05:54

Drazí přátelé,

světlo je život! Ve světle vidíme. Život začíná, když se slunce dotkne země. Ano, světlo dává život! Ten dotek síly a krásy vytváří život.

Bez světla jsme ve tmě. Tma působí, že jsme zmatení, protože nevíme kam se vydat a že jsme vylekaní, protože strach nevidí! Proto jsme povolaní, abychom se stále pohybovali od tmy ke  světlu, od strachu k lásce. ''Žít znamená se měnit. A být dokonalý, znamená často se měnit.'' (J. H. Newman)

Tak proměna znamená poslední kapitolu proměny života. Ten růst je důkaz velkoleposti života. Vzkříšení, Kristovo vzkříšení, ať nám pomůže prožívat tu cestu k vlastnímu Vzkříšení! Beze strachu! Abychom v těchto dnech více poznávali, že není potřeba se bát, že  náš život skončí, ale žít ho s vědomím, že bude mít svůj nový počátek. Vzkříšení je skutečně počátek. Vírou to poznáváme, láskou to žijeme. Ten smysl je v lásce, která se nebojí. Nikdy se nebojí. Amor Omnia Vincit! (láska vždycky vítězí)

Proto je Vzkříšení nás nejosobnější svátek. Svátek našeho osudu, který se nebojí, protože žije v naději, že život bude pokračovat na své cestě ke vzkříšení.

Šťastné a požehnané Vzkříšení !

Fra Jozo Grbeš,
provinciál

(přeloženo z webu medjugorje.hr)