Velikonoční poselství františkánského provinciála, fra Jozo Grbeše

30.03.2024 18:36

Drazí bratři!

Vzkříšení proměnilo všechno, jako i smrt mění všechno. Žena se stala prvním svědkem a slabí lidé ohlašují statečnost. Se Vzkříšeným se setkali tam kde to nejméně očekávali: Magdaléna u hrobu (Mk 16,9), učedníci na cestě (Lk 24, 13-32), přátelé za zavřenými dveřmi (J 20,19-25), Tomáš v pochybnostech (J 20.24-29), Petr na jezeře (J 21). všechno se změnilo. Stále se všechno mění, když nastane setkání životů. Velikonoční setkání se Vzkříšeným obnovují vztahy, odpouštějí zrady, smazávají obavy. Vzkříšení obnovuje vše. On je nový počátek. On obnovuje Petra, znovu pozvedá i všechny ostatní skrze něj.

Ať je pro nás Vzkříšení obnovou všech vztahů, slov, postojů, abychom my obnovení mohli obnovovat svět, přinášet všem Evangelium života a být svědky lásky.

Štastné velikonoce, bratři!

Pax,
Fra Jozo