Velikonoční poselství apoštolského vizitátora, arcibiskupa Aldo Cavalliho

02.04.2024 13:47

V Evangeliu máme charakteristický úryvek zapsaný, když Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben. To je úryvek o  učednících z Emaus. 

Ježíš zemřel, byl pohřben. Apoštolové, učedníci myslili: To je konec! Podívejme se na učedníky z Emaus, kteří se, vraceli domů. Odcházeli z Jeruzaléma a říkali: Ježíš byl veliký Boží člověk, dobře ohlašoval království Boží, všechny nás měl rád, miloval lidi, pomáhal nemocným, utěšoval všechny, uzdravoval… Myslili jsme, že on je Mesiáš. Ale je mrtev, pohřben je. Je konec! I Petr uvažoval stejně, když řekl ostatním apoštolům: jdeme lovit ryby. Lovit ryby jako dříve před setkáním s Ježíšem. Protože Ježíš je mrtev, pohřben je. Konec je!

Dvě události zcela změnily život apoštolů a Církve: Ježíšovo vzkříšení, Ježíš je živý! To byl výkřik o Vzkříšení: Ježíš je živý, On žije! A příchod Ducha Svatého. Ty dvě události společně vytvořily Církev. Ty dvě události společně dávají život, životnost, kreativnost, sílu celé Církvi a apoštolům. 

On žije, žije navždy. V Evangeliu podle Jana, On, živý Ježíš, se zjevuje apoštolům, říká jim hluboká slova, specifická i pro toto svaté místo Medžugorje: Pokoj vám! Ježíš živý, živý navždycky, Bůh, dává mír. Současně na apoštoly dechl a řekl jim: přijměte, Ducha Svatého. V Duchu Svatém a živém Ježíšovi, apoštolové znovu viděli Ježíšův život s nimi, znovu viděli Ježíše v celé historii Staré smlouvy a Starého zákona, viděli Ježíšův kříž a  Janovo evangelium jako slávu Boží. Sláva Boží znamená Jeho živou a skutečnou přítomnost. Pochopili hodnotu kříže na který byly v Ježíšovi přibity všechny naše hříchy a svým umíráním učinil, aby odumřely. V Duchu Svatém pochopili hodnotu Eucharistie, Poslední večeře. Pochopili skutečnou, živou, přítomnost Pána v Jeho Slově a v Eucharistii. Znovu ožili. Ve Skutcích apoštolských máme ještě další veliké vylíčení příchodu Ducha Svatého. Pochopili, že je Církev zrozena v Duchu Svatém. A s nimi byla Maria, Ježíšova Matka, a tehdy se vydali hlásat Evangelium celému světu. Oni, ubozí, nevzdělaní, bez jakýchkoliv hodnot, s živým Ježíšem, Vzkříšeným, a v Duchu Svatém, šli do celého světa. A za dvacet, třicet roků byl život živého Pána, život Ducha Svatého rozšířený do mnohých částí světa.

Hle Vzkříšení Pána Ježíše, Vzkříšení apoštolů, hle Vzkříšení Církve, hle naše Vzkříšení, moje Vzkříšení. On, Pán je živý! A v Duchu Svatém i já žiji v Něm a On ve mně. On, Pán Ježíš je živý a dává mi Ducha Svatého, učinil můj život silný, kreativní, plný  vůle, radosti a míru. Tak ať se stane tobě, který mne posloucháš! Ježíš je živý! V Duchu Svatém, v Něm můžeš vést život v plnosti kreativnosti a velikého dobra pro celý svět. V Duchu Svatém ti říkám: Šťastné Vzkříšení, šťastné Vzkříšení v Pánu Ježíši - živém!

(medjugorje.hr)