Velikonoční píseň známých medžugorských farnic, sester Ramljak

21.04.2019 15:06

Sestry Anna Maria a Darja této noci Vzkříšení zveřejnily nahrávku své velikonoční písně "Neplači Marijo" (Neplač Maria), kterou pro ně složil místní františkán fra Marin Karadčić, též známý zpěvák. 

Sestry Ramljak vás všechny pozdravují a přejí vám požehnané velikonoce. Kéž i tóny jejich písně vám přispějí k oslavám Vzkříšeného Pána Ježíše! (se setrami Ramljakovými jste se již mohli setkat, pokud jste byli na pouti v Medžugorji ubytováni v jediném Penzionu s typicky českým názvem "Panna Maria". 

Na tomto linku se můžete potěšit jejich velikonoční písní Panně Marii, kterou ve Svatém týdnu r. 2019 natáčely na posvátných místech medžugorské svatyně. https://herca.com.hr/video-ne-placi-marijo-poslusajte-pred…/